Vil bevare 50 krigsminner

Om lag 50 krigsminner er kartlagt i Vest-Agder og er foreslått bevart. Blir de ikke fredet, står de i fare for å forsvinne.

Nordberg fort

Årlig besøker 15 000 mennesker Nordberg fort på Lista i Farsund. Fortet ble bygget for tyskerne under den andre verdenskrig og ble fredet i 2004

Foto: NRK

Det er opp til grunneiere og kommuner å ta vare på krigsminnene. Om de ikke tas hånd om, så vil de forsvinne. Derfor er det viktig å ta tak i en bevaring nå, sier rådgiver Hans Christian Lund i Vest-Agder fylkeskommune.

– Utfordringen er jo at man gjerne vil ha en form for bevaring av krigsminner, og at det da er et representativt utvalg som forteller historien om den dramatiske tida.

– Når det gjelder alle de krigsminnene som ikke er fredet, så kan de egentlig forsvinne når som helst hvis det skal graves, bygges en vei eller bygges et hus, sier Lund.

Reddes på kulturminneplan

Inge Eikeland

Kultursjef Inge Eikeland har tro på at krigsminner kan tiltrekke seg turister. (arkivfoto)

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Status for mange av krigsminneplassene i landsdelen var og er fortsatt uavklart. En kartlegging for å avklare hvilke som bør bevares for fremtiden ble startet av fylkeskommunene i Agder i fjor.

Hovedsakelig handler det om tyske forsvarsverk fra 2. verdenskrig, som kystfort og bunkere.

Bare i Farsund kommune ligger 20 krigsminner.

Inge Eikeland, kultursjef i Farsund, sier noen av disse blir lagt inn i kommunens kulturminneplan. Dermed vil de bli bevart.

– I praksis vil det si at det vil kunne bli begrensninger for grunneier i forhold til hva han kan gjøre med disse kulturminnene slik at de blir tatt vare på videre, sier Eikeland.

Kan bli populære turistmål

Krigsminner kan også gi inntekter i form av turisme, ifølge Inge Eikeland.

– Krigsminner er viktig og vi tenker de kan brukes videre i turisme og reiseliv. De må bli formidlet og presentert slik at de er gode tilbud til turister. Det er vekst i dette markedet i hele Europa. Folk er interessert i 2. verdenskrig og ønsker å oppleve disse krigsminnene.

For Hans Christian Lund i fylkeskommunen er en tysk pilots minnestøtte i Farsund en av hans favoritter over krigsminner som ikke er bevart eller fredet.

– I strandsonen utenfor Ørevågen står det en minnestøtte over en tysk pilot som prøvde å lande flyet sitt, men som isteden krasjet i en stein. Hans kolleger satte opp en minnestøtte der det står hva piloten het og hvilken dato han krasjet og døde.

– Den minnestøtten vil jeg påstå er en juvel, sier Lund.