Vil avklare hva som skal være krigsminner på Sørlandet

Det er fortsatt flere konstruksjoner etter den andre verdenskrig på Sørlandet. Nå vi fylkeskommunene finne ut hvilke krigsminner som skal sikres.

Nordberg fort

Nordberg Fort på Lista i Farsund ble fredet i 2004.

Foto: NRK

Årlig besøker 15 000 mennesker Nordberg fort på Lista i Farsund. Fortet ble bygget for tyskerne under den andre verdenskrig og står på Riksantikvarens fredningsliste

Uavklart status

Men det er langt flere anlegg på Sørlandet, og status for mange av anleggene er uavklarte. Men det vil fylkeskommunene på Agder gjøre noe med.

– Mange krigsminner, som det blant annet finnes på Lista og i Kristiansand, har en litt uklar status og har ikke noe beskyttelse i forhold til å bli tatt vare på, sier rådgiver Hans Christian Lund i Vest-Agder fylkeskommune.

Han forteller at poenget er å utrede hva man skal ta vare på og hva som skal rives om det er et behov.

"Festung Lista" er et prosjekt som i samarbeid med Riksantikvaren. Der skal de finne ut hva de skal ta vare på av krigsminner etter den andre verdenskrig, som for eksempel tyske forsvarsverk, hytter som motstandsbevegelsene brukte og flyvrak på fjellet.

Attraksjoner

Kultursjef i Farsund, Inge Eikeland, ønsker prosjektet velkommen. Han mener det er et område som har vært lit neglisjert lenge.

– For kommunen sin del er det interessant å ta vare på og nærmest løfte fram som en attraksjon i kommunen vår, sier Eikeland.

Inge Eikeland

Kultursjef i Farsund, Inge Eikeland, mener krigsanlegg kan bli attraksjoner for turister i Europa.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Han forteller at Farsund har flere store anlegg og ofte har de vært sett på som et problemområde.

Nå ønsker vi å se på hvilke muligheter vi har vi har i forhold til formidling og bruk av anleggene slik at de kan få en verdi og ikke bare være i veien, slik de ofte har blitt sett på, mener Eikeland.

Kommunen og grunneierne har siste ord

Eikeland sier dette skal være frivillig, men de håper også å gi grunneierne muligheter til å se hvilke verdier og hvilket potensialet det ligger i kulturminnene på eiendommene.

– Forsvarsanlegg fra krigen er en voldsom vekstindustri i Europa. Mange turister reiser for å oppleve disse tingene her, mener Eikeland.