Hopp til innhold

Krever at alle krigsminner blir fredet

– Jeg frykter at heltene også vil forsvinne dersom vi fjerner disse krigsminnene.

Lokalhistoriker Ole Roger Korsmo vil ha vern av alle krigsminnene på Haslemoen.

Det sier lokalhistoriker i Våler, Ole Roger Korsmo. Han er redd for at krigsminner vil gå tapt i et av landets største nydyrkingsprosjekter. I Våler vil nemlig kommunen dyrke over 6000 mål med matjord. Men det som kan bli et av Norges største matkammere skjuler restene av en tysk flyplass fra 2. verdenskrig.

– Så vidt jeg vet så er dette bortimot det siste anlegget etter tyskerne når det gjelder flyplasser, forteller Korsmo, som antar at han har brukt minst 200 timer i skogen på Haslemoen for å finne restene av flyplassen nazistene anla på rekordtid i 1944.

Ole Roger Korsmo

Lokalhistoriker Ole Roger Korsmo, her foran et tanktårn fra en tsjekkisk stridsvogn, har brukt utallige timer på å kartlegge krigsminner på Haslemoen. Han og de andre i Våler historielag krever at alle krigsminnene blir vernet.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Får støtte fra Riksantikvaren

– Her på Haslemoen har vi et unikt område som viser hvordan alt var bygd opp med flyplass og nærforsvarsanlegg. Rullebanen er nesten intakt med flyparkeringslommer og det er løpegraver og tufter etter vaktbuer.

Men kommunen vil bruke området til nydyrking. De vil sette plogen i jorda og dyrke over 6000 mål med matjord.

Lise Berger Svenkerud

Lise Berger Svenkerud er lokalpolitiker fra Høyre i Våler kommune. Hun mener det er for lite samspill mellom næring og vern.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Det er vi veldig stolte av. I disse dager med all snakk om landbruksnæringen, synes jeg dette er noe som bør være positivt, sier Lise Berger Svenkerud som er lokalpolitiker for Høyre i Våler kommune.

Krigsminner er ikke automatisk vernet, men historieforeningen vil ha vern. Og de har fått støtte fra Riksantikvaren som krever at kommunen tar hensyn til alle kulturminner i området i jobben med reguleringsplanene for nydyrkinga. Noe politikerne ikke er så glade for.

– Det vil jo forsinke prosessen. Jeg synes det er veldig lite samspill mellom næring og vern i dette her. Også synes jeg man må påpeke at dette er krigsminner som Forsvaret ikke synes det er verdt å ha med i sine landsplaner, sier Berger Svenkerud.

Artikkelen fortsetter under bildet

En utgift

Krigsminner i matfatet

Ole Roger Korsmo inne i en av bunkerne på Haslemoen.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Asgeir Rustad er kommunalsjef i Våler kommune. Han er ikke overrasket over at historielaget ønsker å bevare alle krigsminnene på Haslemoen.

Dette er et forstyrrende element i en sak som allerede er vanskelig.

Asgeir Rustad

– Historielaget har jo vern av kulturminner som sin interesse, så det er jo naturlig at de kjemper for vern. Og rent kulturhistorisk ser jeg også verdien. Men en økonomisk verdi er det jo ikke. Det er en ren utgift.

Han forteller at kommunen hele tiden har visst om krigsminnene som befinner seg på Haslemoen, men at de aldri har lagt noen planer for hva de vil gjøre med dem i forhold til nydyrkingen.

Asgeir Rustad

Kommunalsjef i Våler kommune, Asgeir Rustad forteller at de må prøve å finne en løsningen på konflikten mellom næring og vern.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Dette er et forstyrrende element i en sak som allerede er vanskelig.

Onsdag kveld møttes planutvalget i Våler kommune for å finne ut av hvordan de skal gå videre med saken.

– Nå må vi møte fylkeskommunen og Riksantikvaren så fort som mulig slik at vi kan finne ut av hva vi skal verne om og ikke, sier Rustad.

Frykter at heltene forsvinner

Ole Roger Korsmo og resten av Våler historielag er klare i sin tale, de vil at alle krigsminnene skal bevares.

– Hvis vi fjerner alt som har med tyskerne å gjøre, så sitter vi bare igjen med helter. Og heltene vil også bli borte dersom vi tar bort alt de kjempet mot, avslutter Korsmo.

Haslemoen

Hovedkvarteret og kommandobunkersen på flyplassen hvor Major Krill var øverstkommanderende. Denne har tjukke betongvegger og skulle være bombesikker.

Foto: Torunn Myhre / NRK