Normal

Utsatte Hidra-avgjørelsen

Planene om å bygge en undersjøisk tunnel til Hidra i Flekkefjord blir midlertidig utsatt. Tunnelprosjektet har blitt mye dyrere enn først antatt.

Video Utsatte Hidra-vedtak

VIDEO: Fylkesutvalget utsatte tirsdag beslutningen om å si ja eller nei til tunnel mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord.

I formiddag skulle fylkesutvalget i Vest-Agder si nei eller ja til tunnelplanene. Det ble en maratondebatt som resulterte i at saken blir utsatt til 5. juni.

Høyre mente det var på tide å ta en avgjørelse. Partiet signaliserte at det mener det ikke er penger til tunnelen, som nå har passert 500 millioner kroner.

– Mye for mye

Prisen er vesentlig høyere enn først antatt, og det ser nå mørkt ut når det gjelder planene om tunnel til Hidra i Flekkefjord. Det mener fylkesvaraordfører Thore Westermoen (KrF).

– Sånn som det ser ut i øyeblikket så må vi opp i 500 millioner for å lage denne tunnelen og det er nok mye for mye i forhold til det flertallet i fylkestinget kan gå for. Det er et flott prosjekt og vi skulle gjerne bygd tunnelen, men sånn som anbudet er sendt ut og tilbudet er kommet inn - så ser det veldig mørkt ut, sier Westermoen.

Hidraferja

Det er fortsatt usikkert om ferja blir eneste forbindelse til Hidra. Prislappen på tunnel skaper hodebry for politikerne.

Foto: Anne Berit Larsen / NRK

Penger fra ferja

Kjell Larsen

Kjell Larsen har håp om at millionene som mangler kan skaffes til veie.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kjell Larsen i Hidra Landfast er glad for at saken er utsatt en måned.

– Det ble en utsettelse og det er vel det beste vi kunne håpe på. Jeg tror at jeg må si at vi så langt er godt fornøyd, sier Larsen.

Men tunnelforkjemperne får en utfordring. Politikerne vil ikke betale en halv milliard. Cirka 80 millioner kroner må komme på bordet for at forbindelsen til fastlandet skal bli en realitet. Larsen ser per i dag ikke det som en umulig oppgave.

– Det er en utfordring, men det ligger noe i ferjedriften som ikke er kommet fram ennå, sier han.

Enstemmig ja sist

Alle politikerne i fylkestinget sa i februar JA til tunnelen. De gikk da inn for å vedta utbygging av tunnel til Hidra med en kostnadsramme på 423 millioner kroner, som var 60 millioner kroner mer enn første anslaget.

Kostnadssprekken skyldes dårlig fjellgrunn i Hidrasundet. Dermed må tunnelen legges noen meter dypere og det koster mer.

Flere av fylkespolitikerne mente den gang at den økonomiske smertegrensen var nådd.

Passerte smertegrensa

I forrige måned fikk Statens vegvesen anbudene på tunnelen som skal gi beboere på øya Hidra i Flekkefjord veiforbindelse til fastlandet. Prisen ble i overkant av hva vegvesenet antok på forhånd.

Anbudene spente fra 390 til 410 millioner kroner, men i tillegg kom kostnader til bomstasjon og overvåking. Den øvre ramme på 423 millioner kroner for hele tunnelprosjektet inkludert bygging og infrastruktur rundt tunnelen. Ingen av de tre anbudene hadde en total prislapp på under 423 millioner.

Tunnelen skal etter planen være ferdig i september 2013 med byggestart i høst.

Slik blir Hidratunnelen

Slik blir den planlagte Hidratunnelen – hvis politikerne sier ja neste måned.

Foto: Multiconsult