Ungdom barrikaderte seg på institusjon – politiet måtte gripe inn med pepperspray

Politiet måtte bruke pepperspray etter flere alvorlige hendelser på en barnevernsinstitusjon i Agder.

St. Hansgården akuttinstitusjon

Beboere på St. Hansgården skal ha kommet med alvorlige trusler mot ansatte og barrikadert seg på rom. Ved en situasjon måtte politiet bruke pepperspray.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Ungdommer har barrikadert seg på rom ved flere tilfeller tross MYE forebygging og tiltak - èn situasjon endte dessverre med at politiet måtte benytte pepperspray.

Orientering til Fylkesmannen i Agder om hendelsen

En uke med «gjentatte situasjoner av alvorlig karakter og med betydelig risiko» førte til at barnevernsinstitusjonen St. Hansgården i Kristiansand måtte sette inn krisestab.

Det kommer fram i en orientering sendt til Fylkesmannen i Agder i desember. Tidsperioden er unntatt offentlighet.

Beboerne skal ha kommet med alvorlige trusler og utagert i form av dytting, slag og selvskading.

St. Hansgården har vært i mediebildet tidligere. Ett av medlemmene av «Barnevernsbanden» som sto bak flere hundre lovbrudd på Sørlandet for ni år siden var tvangsplassert på institusjonen i 2010.

Fare for liv

Enhetsleder Lasse Hammer ved Agder ungdomssenter akutt har skrevet notatet. De ansatte skal over tid skal ha blitt møtt med aggressivitet fra beboerne.

På et rom er det ikke mulig å opprettholde kontroll grunnet heftige trusler og fare for skade på liv/helse.

Orientering til Fylkesmannen i Agder om hendelsen

For å løse situasjonen ble det blant annet satt inn ekstra bemanning og en krisestab med ledelse på stedet i fem døgn. Nå skal driften være som normalt igjen.

St. Hansgården har plass til seks ungdom i alderen 13–18 år og er for akutte tilfeller. På Bufetat sine hjemmesider står det at oppholdstiden kan vare fra en dag til flere måneder.

Vil ikke la seg intervjue

Til tross for flere henvendelser fra NRK vil ikke Hammer la seg intervjue om saken. I en e-post skriver han at han ikke kan kommentere enkelthendelser eller situasjoner som berører ungdommer.

– På generelt grunnlag kan vi si at det sjelden er slik at spesifikke hendelser er det som utløser akutte utfordringer på en akuttinstitusjon, men at krisereaksjoner kan forekomme når som helst hele året, skriver han.

Hendelse på akuttinstitusjon

Fylkesmannen i Agder ble orientert om hendelsen i desember i fjor.

Foto: Morten Klaussen / NRK

Fornøyd med håndteringen

Heller ikke regiondirektør Ellen Ølnes Nadim fra Bufetat Sør vil snakke med NRK. I en e-post sendt via kommunikasjonssjef Trude Borge Iversen står det at hun er veldig fornøyd med hvordan situasjonen ble håndtert.

– Akuttinstitusjoner jobber med å ta imot ungdommer i krise hele døgnet, hele året. Det er ikke uvanlig at det oppstår situasjoner der institusjonene må øke beredskapen i kortere perioder, skriver hun.

Hverken Hammer eller Ølnes Nadim vil si noe seg om politiets bruk av pepperspray.

Ellen Ølnes Nadim

Ellen Ølnes Nadim er fornøyd med hvordan situasjonen ble håndtert.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Prøver å bruke så lite makt som mulig

Lars Øystese Stamnes, seksjonsleder operative fag for Agder politidistrikt, kan ikke uttale seg om denne konkrete hendelsen.

Han forteller at politiet i Agder totalt måtte bruke pepperspray 12 ganger i løpet av 2019.

Stamnes forklarer at politiet alltid skal prøve mildere former for maktbruk før de tyr til pepperspray. De midlene som brukes må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor.

– Det betyr at politiet alltid prøver å bruke så lite makt som mulig, men avhengig av situasjonen må være forberedt på å eskalere eller reversere bruken av maktmiddel.