Hopp til innhold

UiA lager sikkerhetsmodeller

Norske kommuner må arbeide på en helt annen måte enn i dag for å forberede seg på nye naturkatastrofer. Universitetet i Agder står sentralt i dette arbeidet.

Norske kommuner må arbeide på en helt annen måte enn i dag, for å forberede seg på nye naturkatastrofer. Et europeisk samarbeidsprosjekt, med ledelse på Universitetet i Agder, utvikler modeller for et sikrere samfunn. Det krever deltakelse fra alle for å lykkes.