Tror terrorangrep demper rekruttering til ekstreme miljøer

Leder i Muslimsk Union i Agder, Akmal Ali, tror det blir vanskeligere for ekstreme miljøer å rekruttere nye medlemmer etter angrepet i Paris.

Akmar Ali, leder, Muslimsk Union Agder

Ali sier han ser en klar trend i at det kommer klarere og tydeligere fordømmelse av slike angrep fra både politikere, høytutdannede og andre fremstående personer i muslimske miljøer i hele Europa.

– Jo flere slike handlinger vi ser både i Pakistan, Australia og nå i Frankrike, jo klarere blir standpunktene mot de ekstreme gruppene, sier Ali.

Han tror dette reduserer faren for at unge mennesker rekrutteres til slike miljøer.

– Unge mennesker som kanskje ikke har så mye kunnskap og kan være i faresonen opplever tydelige standpunkt fra alle hold, sier Ali.

Han legger også vekt på at muslimer er klare og tydelige i sine standpunkt på internett, en arena hvor unge kan komme i kontakt med ekstreme miljøer.

– Vi ser mange gi uttrykk for sin motstand på nett. Også norske moskeer legger ut meldinger på sine nettsider hvor de fordømmer angrepet, sier Ali.

Tas opp i fredagsbønnen

Ali sier terrorangrepet i Paris vil bli tatt opp når muslimer samles til fredagsbønnen.

– Terrorhandlingene er sjokkerende og fjernt fra vår virkelighet, men for oss gjelder det å si klart og tydelig at vold og terror har ingen rot i islam. Tvert imot strider det mot islam, og vi er alle brødre og søstre i menneskeheten, sier Ali.

I Frankrike har det vært flere angrep mot moskeer etter angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Akmal Ali har ikke hørt om reaksjoner mot muslimer i Norge.

– Vi håper vi unngår negative reaksjoner, og at folk vet forskjell på terrorister og vanlige muslimer, som tar sterkt avstand fra disse handlingene, sier Ali.

– Dette er en kriminell terrorhandling gjort av gale menn, og det er ikke i samsvar med islams lære, sier Ali.

Må stå sammen

Muslimsk Union i Agder har kontakt med politiet og kommuner i arbeid med å forebygge rekruttering til ekstreme miljøer.

– Vi må har et apparat for at ungdommer som går den veien følges opp av både psykiatri og politi. Alle etater må jobbe sammen med muslimer for å unngå terrorisme, sier Ali.