Hopp til innhold

Sykehjem sperret demente inne på «celle»

Ansatte ved et sykehjem i Kristiansand plasserte eldre mennesker med demens på et lite rom når de utagerte. – Ulovlig tvang, slår Fylkesmannen fast.

Skjermingsrom på Prestheia omsorgssenter

ISOLASJONSROM: På dette rommet ved Presteheia omsorgssenter i Kristiansand har flere personer med demens blitt plassert som følge av at de har vært utagerende.

Foto: Kristiansand kommune

Rommet har ingen møbler, toalett eller vask. Et lite vindu er plassert høyt oppe på betongveggen.

Det finnes ingen ringesnor eller måte for pasienten å varsle de ansatte.

På døra henger det en lapp hvor det står «skjermingsrom». Et kikkhull lar de ansatte følge med fra utsiden.

Rommet ble ofte brukt på nattestid. Døren ble låst ved flere tilfeller.

Ingen har foreløpig oversikt over hvor ofte rommet ble brukt, eller hvor lenge pasientene var der om gangen.

Skjermingsrom på Presteheia omsorgssenter Kristiansand

UMØBLERT: Rommet er strippet for møbler. Det er for å unngå skade.

Foto: Privat

Ulovlig praksis

Fylkesmannen i Agder oppdaget lovbruddet under et tilsyn.

– Det er et alvorlig lovbrudd. Det er ingenting i loven som legger til rette for at man kan bruke et slikt skjermingsrom. Dette er ulovlig, sier seniorrådgiver Fredrik Dahl.

Han har aldri sett en lignende praksis, og kjenner ikke til at den finnes andre steder i fylket.

NRK har vært i kontakt med Statens helsetilsyn, som heller ikke kjenner til slike tilfeller.

Sykehjemsledelsen legger seg flate etter kritikken fra Fylkesmannen. Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø sier den ulovlige praksisen har utviklet seg over tid.

– Ansatte har stått i en veldig vanskelig situasjon. Og vi har ikke et godt nok lovverk eller virkemidler til å håndtere denne type situasjoner, mener Hellebø.

Etter kritikken fra Fylkesmannen, har sykehjemmet stengt av rommet.

– Vi har vært i kontakt med pårørende til de berørte, og vi beklager sterkt det som har skjedd, sier Hellebø.

Anne Sofie Hellebø

Virksomhetsleder Anne Sofie Hellebø i Kristiansand kommune

Foto: Christina Cantero / NRK

Vold mot ansatte

De ansatte ved den aktuelle avdelingen har opplevd vold og trusler fra beboerne, ifølge Hellebø.

– Vi mottar mange avviksmeldinger om vold og trusler, og jobber kontinuerlig med forbedring, men tror likevel det er en underrapportering, sier Hellebø.

Utfordringene gjorde at den kritikkverdige metoden ble utviklet over tid, ifølge Hellebø. Hun mener også lav bemanning kan være en årsak.

– Utfordringene med å gi god omsorg til pasienter som er en fare for seg selv og andre er kjent mange steder i Norge, ikke bare i Kristiansand.

– Hvorfor var Presteheia omsorgssenter av den oppfatning at dette var lovlig bruk av tvang?

– I mange situasjoner gir ikke lovverket oss gode retningslinjer for hvordan vi skal håndtere hendelser som kan oppstå. Flere hensyn kan stå opp mot hverandre, mener Hellebø.

Kristiansand kommune jobber nå med å kartlegge hvor mange personer som har blitt utsatt for ulovlig tvang. Bruken av «skjermingsrommet» er loggført i pasientjournalene.

– Tragisk

Pasient- og brukerombudet i Agder tar avstand fra metoden som ble brukt. De mener sykehjemmet burde ha vært bedre bemannet.

– Vi synes det er bra at dette er blitt avdekket, og at Fylkesmannen har konkludert så klart, sier pasientombud Gunhild Solberg.

Personer med demens har et ekstra behov for trygghet.

Dosent Kari Brodtkorb ved Universitetet i Agder

Innesperringen kan oppleves som traumatisk for personer med demens, sier dosent i sykepleie, Kari Brodtkorb ved Universitetet i Agder.

– Jeg tror de har opplevd det som traumatisk og svært inngripende. Det ligger i demensens natur at man mister kontroll på tilværelsen. Da har man behov for trygge rammer der man blir ivaretatt på en omsorgsfull måte.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,29 kr
Dyrest kl. 07 1,47 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %