Sykefraværet eksploderte - egenmeldingskutt havner i Stortinget

Mandal kommunes skyhøye sykefravær kan havne på Stortinget. Fra å bli omtalt som en foregangskommune, er situasjonen nå en helt annen.

Mandal Sykehjem

Økt sykefravær i Mandal kommune merkes over hele linja. På sykehjemmet i Mandal er det ikke lett å fylle fraværet med kompetente vikarer

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Sykefraværet i Mandal kommune har nemlig skutt i været etter at ordningen med egenmelding 365 dager i året ble avviklet.

– Fraværet er alarmerende høyt, sier personalansvarlig i kommunen, Siren Vetnes Johannessen.

Var en foregangskommune

Da Mandal kommune i 2007 innførte «365-ordningen», som ga ansatte mulighet til å ta ut egenmelding 365 dager i året, gikk sykefraværet nedover. Ordningen ble ansett som en suksess, og Mandal ble en foregangskommune når det gjaldt sykefravær.

– Vi fikk en rask effekt og fraværet stabiliserte seg. I 2012 var fraværet helt ned på 5,8 prosent, sier Johannessen.

Etter ti år med en slik ordning, påla Arbeids- og sosialdepartementet kommunen å avvikle den. Det skulle skje ved nyttår 2017. Da var sykefraværet på 7,5 prosent.

Siren Mandal kommune

Leder for Mandal kommune, Siren Vetnes Johannessen, ønsker seg 365-ordningen tilbake.

Overbevist om at avviklingen er én av årsakene

Nå er sykefraværet oppe i 9 prosent, noe som gjør Mandal til noe helt annet enn en foregangskommune. Gjennomsnittlige sykefravær på landsbasis er på 6,2 prosent.

Johannessen er overbevist om at avviklingen, er én av årsakene til det økte sykefraværet.

– Da vi hadde ordningen, snakket syke med arbeidsgiveren om hvor stort fravær de trengte. I dag må de til legen, som ofte gir en sykemelding på en uke eller en måned. Nesten alle blir friske på en mandag, sier Johannessen.

Grunnen til at ordningen ble avviklet, var at det ikke kunne dokumenteres at den isolert sett bidro til redusert sykefravær. Selv om Mandal hadde gode tall å vise til, var det ikke tilfelle andre steder ordningen ble prøvd ut, blant annet i omsorgstjenesten i Os og Hemnes kommune, samt ved Tine meierier i Øyer.

– Det var små bedrifter med en forsøksperiode på to år. Det kan ikke sammenliknes med Mandal, sier leder i fagforbundet i Mandal-Lindesnes, Anne Mette Foshaugen.

Selv om hun tror økningen i sykefraværet kan skyldes flere ting, ønsker hun ordningen tilbake.

Anne Mette Foshaugen

Anne Mette Foshaugen tror årsaken er sammensatt. Virksomhetens organisasjonskultur og ansattes holdninger, kan også ført til økt fravær.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Virker litt molboaktig

Departementet har imidlertid ingen planer om å gjeninnføre den.

Men nå kan saken havne på stortingspolitikernes bord. For Arbeiderpartiets Kari Henriksen reagerer på at noe som så ut til å fungere, ble avviklet.

– Det virker litt molboaktig. I likhet med Arbeiderpartiet, er også Høyre for å få opp arbeidsnærværet og at arbeid skal være et alternativ når man er syk. Likevel sier de nei til ordningen i Mandal som imøtekom slike mål. Jeg synes det er uforståelig, sier Henriksen som vurderer å løfte saken opp til diskusjon på Stortinget.

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap), synes det er underlig at ordningen i Mandal ble avviklet.

Foto: Svein Sundsdal / NK

Merkes godt

Økt sykefravær merkes over hele linja. Mandal sykehjem må leie inn vikarer for at beboerne skal få hjelpen de trenger.

– Én konsekvens er at de som er på jobb, må jobbe med flere vikarer. Det er også utfordrende å fylle fraværet med kompetente vikarer, sier avdelingsleder ved sykehjemmet, Johanna Torland.

Hun påpeker at det foreløpig ikke rammer beboerne.

Sykehjem - ansvarlig

Ledelsen på sykehjemmet i Mandal merker godt at sykefraværet har gått opp.

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK