Styrker Sivilforsvaret kraftig på Sørlandet

Etter to års ventetid blir nå en såkalt mobil forsterkningsenhet etablert i Kristiansand.

Brann, sivilforsvaret

Sivilforsvaret i Hordaland har en såkalt forsterket enhet. Denne inneholder blant annet vannpumper, kjøretøy, telt og strømaggregat. Her er bilde fra en tidligere øvelse.

Foto: DSB

– Det betyr at Sivilforsvaret vil stå svært mye bedre rusta ved store hendelser, sier fungerende distriktssjef i Vest-Agder Holger Hillesland.

Sivilforsvaret, redning brann

Mannskapet som skal operere i den mobile enheten er håndplukka og trent. Her fra en øvelse på Vestlandet.

Foto: DSB

I 2014 fikk Sivilforsvaret 5,4 millioner av Justis- og beredskapsdepartementet til å etablere ordningen med mobile forsterkningsenheter. Bakgrunnen var blant annet storbrannen i Lærdal, og den stadige økningen av naturkatastrofer.

I 2015 ble det klart at disse skulle etableres i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø.

Topptrent mannskap

Denne «pakka» består av telt, varme, brannpumper, sambandsutstyr, fem ATV-kjøretøy - og store strømaggregat. Enheten blir svært viktig ved branner, flommer, leteaksjoner, ekstremvær og naturkatastrofer.

48 personer på Sørlandet er håndplukka til å være mannskap:

– De har nå trent i to uker på Kjevik, sier Hillesland, og legger til at de har gått etter folk som har sivil kompetanse på de ulike feltene.

Sivilforsvaret skal nå fremstå med enda mer trente og organiserte mannskaper.

– Vi har for eksempel vært ute etter elektrikere til aggregatene og folk som kan kjøre større kjøretøy.

Firehjuling, sivilforsvaret

Fem nye ATV-kjøretøy er blant utstyret som nå tilfaller Sivilforsvaret på Sørlandet.

Foto: DSB

Trengte nytt utstyr

– Dette vil absolutt styrke den beredskapen vi har. Vi får utstyr vi aldri før har hatt, som strøm.

Alt utstyr er nytt, noe Hillesland mener er helt nødvendig.

– Ja, vi trenger nytt utstyr, det er det ingen tvil om.

Den offisielle åpningen er torsdag 28. september.