Sivilforsvaret styrker beredskapen ved ulykker

Sivilforsvaret etablerer seks mobile forsterkningsenheter som kan sendes rundt i hele landet ved store hendelser.

Sivilforsvaret er i gang med opprenskingsarbeidet

Sivilforsvaret skal etablere en forsterkningsenhet i Kristiansand og fem andre byer frem mot 2017.

Foto: Aud Darrud / NRK

Enhetene skal etableres i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø i perioden 2015-17. Først ut er Trondheim, som er operativ fra 10. mars, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på sine nettsider.

Ekstremvær og leteaksjoner

– Vi har stor tro på konseptet og mannskapene kommer til å være et viktig bidrag ved store branner, flommer, leteaksjoner, ekstremvær og naturkatastrofer, sier Arnstein Pedersen, fungerende sjef for Sivilforsvaret i Norge.

Hendelsene i 2014, deriblant storbrannen i Lærdal, krevde 67.180 innsatstimer fra Sivilforsvaret – mot 24.033 året før.

Spesialenhet Sivilforsvaret

Sivilforsvaret skal etablere en forsterkningsenhet i Kristiansand.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Mer omfattende enn før

– Innsatsene har i 2014 hatt lengre varighet og vært mer omfattende enn tidligere. Klimaet er årsak til mange av innsatsene. Vi rykker også ut til flere hendelser fordi de som trenger bistand vet at Sivilforsvaret er en pålitelig ressurs som er forutsigbar. Vi kommer med trente og organiserte mannskaper, sier Pedersen.

De mobile forsterkningsenhetenesettes opp med to avdelinger. Den ene avdelingen skal spesialisere seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre avdelingen skal være spesialisere seg på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei.

Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige. Avdelingene er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken på 8 000 tjenestepliktige og 250 fast ansatte.

Spesialenhet i Sivilforsvaret

Sivilforsvaret rykket ut på flere større branner og ulykker i 2014 enn året før.

Foto: Bent Lindsetmo/NRK