Strid om kontantstøtte

Det kan bli strid om kontantstøtteordningen i Nye Kristiansand. KrF ønsker å videreføre ordningen med kontantstøtte for alle toåringer som ikke velger barnehage. Men forslaget møter motstand fra venstresiden.

Det kan bli strid om kontantstøtteordningen i Nye Kristiansand. KrF ønsker å videreføre ordningen med kontantstøtte for alle toåringer som ikke velger barnehage. Men forslaget møter motstand fra venstresiden.