Støtter tunnel rundt Kristiansand

Det blir dyrere med en tunnel ved en ny ytre ringvei for tungtransport rundt Kristiansand. Men Klima- og miljødepartementet mener friluftsverdiene er viktigere.

E39/E18
Foto: Statens Vegvesen

Ytre ringveg skal bygges rundt Kristiansand for å avlaste E18 og E39 som går gjennom Kristiansand sentrum. Planleggingen har vakt stor motstand hos flere beboere som har stått i fare for å bli berørt.

Nå har Klima- og miljødepartementet kommet med en anbefaling i saken.

Tunnel ved Kjærrane

I konklusjonen fra Klima- og miljødepartementet heter det at friluftsverdiene i områder er så viktig at merkostnaden for tunnel ved Kjærrane er akseptabel.

Når det gjelder strekningen Breimyr-Vågsbygdmarka-Rossevannsbekken blir det en strekning som skal ligge åpent med er par tunneler og bro over Rossevannsbekken. Men da må det landskapet tilpasses, og det må støyskjermes og nye stier må tilrettelegges.

Protest Hellemyr

Tore Neset fra Hellemyr velforening vil at ringveien i Kristiansand skal legges i tunnel under det populære turområdet Kjærrane. Her under en befaring i begynnelsen av januar i år.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fornøyd

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, er fornøyd med at begge departementene går inn for tunnel.

– Jeg er veldig glad for at Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet går inn for tunnel ved Kjærrane, sier Furre.

Harald Furre

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, er fornøyd med anbefalingen om tunnel ved Kjærrane i en ringvei rundt Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er Kommunaldepartementet som avgjør saken og Furre er nå optimist.

Protest Kjærrane skilt

Tydelig budskap i friluftsområdet Kjærrane.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dyrere med tunnel

Bro ved Kjerrane vil være 70 til 90 millioner kroner rimeligere enn alternativet med en lang tunnel mellom riksveg 9 og Breimyr.

En lang tunnel i området Breimyr/Mjåvann til Volleberg koster 320 millioner kroner mer enn alternativet med to korte tunneler og bro over Rossevannsbekken.

Vil ha kryss ved industriområde

Men Samferdselsdepartementet fraråder er nytt kryss på toppen av Mjåvann industriområde vest for Kristiansand. Det er ikke Furre så begeistret for.

– Krysset et viktig for Songdalen kommune. Vi kommer til å jobbe hardt for at krysset skal la seg realisere, mener Furre.

Begge kommunen har akseptert kompromissforslaget under meklingen i fjor. Det går ut på en lang tunnel ved Kjærrane og en veitrase gjennom Vågsbygdmarka, hvor en del går i friluft.

– Får vi til et kryss på toppen av Mjåvann vil forurensinga gå ned. Veien til industriområdet blir kortere og det blir ikke en stigning slik det er i dag, opplyser Furre.