NRK Meny
Normal

Stor skepsis til storkommune med Kristiansand

Flertallet av innbyggerne i Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand sier nei til å slå seg sammen med Kristiansand.

K5-undersøkelser

Grafikken viser hva svarene til innbyggerne i de forskjellige kommunene.

Foto: Leif Dalen / Grafikk

Det viser en ny meningsmåling Respons Analyse har gjort for NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen.

En overvekt i kommunene Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand er mot sammenslåing til en storkommune med Kristiansand.

Samlet sett sier 36 prosent av de spurte ja til Nye Kristiansand, mens 50 prosent sier nei. Resten svarer at de ikke vet.

Det skal holdes folkeavstemning om sammenslåing i de fire kommunene 6. juni.

Det er flertall i både Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand, mot sammenslåing med Kristiansand. Det viser en meningsmåling, som Respons Analyse, har gjort for NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen. I alle fire kommuner, er kvinnene mest skeptiske til kommunesammenslåinger.
Det er respons analyse som har gjort undersøkelsen.

Størst motstand i Søgne og Songdalen

Størst motstand er det i Søgne kommune. Her er i underkant av 30 prosent for sammenslåing og 55 prosent mot.

Nær 70 prosent av innbyggerne under 30 år sier nei.

Motstanderne er også i klar overvekt i Songdalen. Her svarer 50 prosent at man er mot en storkommune, mens 36 prosent er for.

Det er de yngste og de eldste innbyggerne som er mest negative.

I disse kommunene er motstanden signifikant, og man kan slå fast at et flertall er mot sammenslåing.

Kommunene samlet

Samlet sett sier 36 prosent av de spurte i kommunene ja til Nye Kristiansand, mens 50 prosent sier nei. Resten svarer at de ikke vet.

Jevnt i Lillesand og Birkenes

Blant Lillesands innbyggere svarer 41 prosent at de er for en storkommune, mens 47 prosent er mot.

Tallene viser at unge folk under 30 år er positive. Der svarer hele 55 prosent ja. De mest negative er de over 60 år.

I Birkenes er motstanden minst, der vil 41 prosent slås sammen, mens 45 prosent sier nei.

Dette betyr at forskjellen er innenfor feilmarginene for et 300-utvalg, og at det dermed ikke kan konstateres at det er et flertall i befolkningen som er mot sammenslåing i disse to kommunene.

– Jeg hadde trodd at flere i Lillesand var for K5. Her må det jobbes frem mot folkeavstemninga.

Arne Thomassen, ordfører Lillesand (H)

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det er flertall i både Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand, mot sammenslåing med Kristiansand. Det viser en meningsmåling, som Respons Analyse, har gjort for NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen. I alle fire kommuner, er kvinnene mest skeptiske til kommunesammenslåinger.
Det er respons analyse som har gjort undersøkelsen.

Kvinnene mest negative

Bakgrunnstallene viser ellers at kvinner er mer skeptisk til en storkommune enn det menn er.

Bare 30 prosent av kvinnene i de spurte kommunene vil slå seg sammen med Kristiansand. Drøyt 50 prosent sier nei.

– Jeg tror ikke vi får noen særlige fordeler om vi slår oss sammen.

Ellen Langenes fra Søgne

42 prosent av mennene sier ja, mens 48 prosent sier nei.

Folk over 60 år er mest negative.

Søgne vil ha Songdalen

Folk i Søgne og Songdalen er også spurt hva de mener om at disse to kommunene slår seg sammen.

I Søgne er det flertall for å slå seg sammen med den mindre nabokommunen. 47 prosent sier ja, mens 39 prosent er mot.

– Jeg er redd for at litt for få vil gå å stemme i folkeavstemninga

Astrid Hilde, ordfører Søgne (Ap)

​Bakgrunnstallene for Søgne viser at de som er mot sammenslåing til en storkommune, er mest positiv til sammenslåing av Søgne og Songdalen.

Songdalens innbyggere er mer negative. Det svarer 42 prosent at de vil slås sammen med storebror, mens 47 prosent vender tommelen ned.

I Songdalen er de som er mot en storkommune, delt akkurat på midten i synet på sammenslåing av Søgne og Songdalen.

Flertallet av innbyggerne i Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand sier nei til å slå seg sammen med Kristiansand. Det viser en ny meningsmåling Respons Analyse har gjort for NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen. NRK Sørlandets politiske reporter Svein Sundsdal kommenterer meningsmålingen.

NRK Sørlandets politiske reporter, Svein Sundsdal, kommenterer den ferske K5-meningsmålingen.