Hopp til innhold

Starter arbeidet med soningsoverføring fra Ecuador

Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at det har mottatt søknad om soningsoverføring til Norge for Rita Grimestad som er fengslet i Ecuador. Nå skal søknaden vurderes.

Her soner Rita Grimestad nå i Ecuador

Her sitter Grimestad fengslet i Latacunga. Kriminalomsorgsdirektoratet har mottatt søknaden om soningsoverføring til Norge. Nå må begge land vurdere søknaden.

Foto: Endre Ulstrup / Privat

Grimestads norske advokat Nils Anders Grønås sier søknaden ble sendt i forrige uke. Rita Grimestad ble dømt til ti års fengsel i Ecuador i tre rettsinstanser for forsøk på å smugle kokain ut av landet.

Rita Grimestad i fengslet

Rita Grimestad i det første fengslet.

Foto: Maren Kateraas

Hun ble pågrepet i februar i 2014 på flyplassen i hovedstaden Quito med nesten tre kilo kokain gjemt i en stresskoffert hun ble bedt om å ta med seg. Det skal ha vært hennes daværende kjæreste som ba henne ta med kofferten.

Hun har hele tiden avvist at hun kjente til dette og at hun ble lurt.

Ingen erfaringer med Ecuador

Kriminalomsorgsdirektoratet opplyser det ikke har erfaringer med soningsoverføring fra Ecuador til Norge. Heller ikke kvinnens norske advokat Nils Anders Grønås har erfaringer med soningsoverføring fra det søramerikanske landet.

Advokat Nils Anders Grønås

Advokat Nils Anders Grønå

Foto: Tor Saltrøe / NRK

– Jeg har sett på andre saker fra andre land. Og jeg ser at det ofte tar tid før overføringen kan skje, sier kvinnens norske advokat Nils Anders Grønås til NRK.

Han tror nok at både Grimestad og familien må smøre seg med tålmodighet.

Skal vurdere søknaden

Grimestad har selv uttrykt flere ganger at hun vil hjem til Norge. Nå må norske myndigheter og myndigheter i Ecuador vurdere søknaden for å se om kriteriene for overføring er oppfylt.

– Jeg mener vilkårene for en soningsoverføring er til stede. Da er det opp til norske myndigheter og Ecuador om en slik soningsoverføring lar seg gjennomføre, sier Grønås.

Har undertegnet

Ecuador har undertegnet Europarådets konvensjon for overføring av domfelte. Dermed kan man overføre borgere fra et land til et annet. Konvensjonen åpner for at man kan overføre borgere fra et land til et annet.

Den domfelte må selv søke, og deretter skal Norge og soningslandet vurdere søknaden. Hvis begge land sier ja, kan den domfelte reise hjem. Grimestad fikk søknadspapirene i september da sønnen besøkte henne i Ecuador.

null
Spiller nå
Nye løveunger i Dyreparken 00:43
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,61 kr
Dyrest kl. 10 1,06 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %