NRK Meny
Normal

Solheim befarer sjøboder på Flekkerøya

Miljøvernminister Erik Solheim går nå aktivt inn i striden rundt de ombygde sjøbodene på Flekkerøya. I dag var han på befaring for å se området og sjøbodene med egne øyne. Og han benyttet anledningen til å kritisere kommunen for håndteringen av saken.

Stridens kjerne er flere sjøboder på Flekkerøya, som er ombygd og brukes til overnatting som hytter i strandkanten.

Mange sjøbodeiere venter nå på en avklaring om sjøbodene må tilbakeføres til lagerbygg eller om de fortsatt kan nyte hyttelivet i strandkanten.

Et politisk flertall i bystyret i Kristiansand mener de innredede og ombygde sjøbodene bør forbli hytter, mens fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har reist innsigelse til kommunedelplan for Flekkerøya, i deler av strandsonen som omhandler sjøbodene.

Fylkesmannens miljøvernavdeling er meget kritisk til ombyggingen som er foretatt og mener sjøbodene må føres tilbake til lagerbygg for fiskeredskaper og annet maritimt utstyr og ikke bli brukt som hytter i strandkanten.

Video cb8cd6d9-248e-408a-a0fa-65e665168a31.jpg

Kraftsalve mot kommunen

Miljøvernminister Erik Solheim fyrer av en kraftsalve mot Kristiansand kommune i denne saken.

– Under en hver omstendighet er det jo helt klart at Kristiansand kommune har latt dette skure. Det er det jo ingen tvil om. Vi må rydde opp i denne saken, men Kristiansand kommune må også bidra, sier Solheim til NRK.

Han sier til NRK at han både er blitt mer forrvirret og mer klok etter befaringen på Flekkerøya.

– Det er en fryktelig vanskelig sak som jeg egentlig skulle ønske at jeg slapp å ta stilling til, sier Solheim.

Hør reporter Johanne Tunaal-Larsen intervjue miljøvernminister Erik Solheim om sjøbod-striden

Har hørt på alle

Miljøvernminister Erik Solheim fikk onsdag høre hva de ulike partene mener i saken.

Kritikerne mener at allmennheten ikke får tilgang til strandsonen, når eierne av sjøbodene har innredet disse som hytter og lagt beslag på strandsonen.

Sjøbodeierne på sin side mener regelverket har vært uklart og kan ikke forstå hva myndighetene ønsker å oppnå ved at eierne skal rive ut inventaret og gjøre bodene om til lagerbygg, slik fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder ønsker.

Miljøvernministeren avgjør

Saken er sendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Miljøvernminister Erik Solheim ville onsdag ikke si noe om utfallet av saken, men sier avgjørelsen i saken vil bli tatt i løpet av noen uker.

Avgjørelsen er viktig fordi dette vil være retningsgivende for lignende saker som måtte oppstå andre steder i landet.

Ingen tør så langt spå hva miljøvernministeren vil mene til slutt i denne saken.

Dersom statsråden skulle lande på at sjøbodene må strippes for inventar og omgjøres til lagerbygg, kan det ventes sterke reaksjoner fra både folk på øya og eierne av de 400 sjøbodene.

SI DIN MENING OM SJØBOD-STRIDEN PÅ FLEKKERØYA