NRK Meny
Normal

Sjøbod-oppryddinga er i gang

Kristiansand kommune har tatt fatt på oppgaven med å rydde opp i de mange sjøbod-sakene på Flekkerøy. Det blir en langvarig og kostbar opprydding.

Sjøboder

Hver eneste sjøbod på Flekkerøy som er bygd etter 1995, skal gjennomgås av Kristiansand kommune. Hvor mange som må kaste ut senger og kokekar kan det ta lang tid å få avklart. (arkivfoto)

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I dag møttes kommunen og Fylkesmannen i Vest-Agder for første gang for å finne ut av sjøbod-flokene på Flekkerøya.

Kommunen er pålagt av miljøverndepartementet å rydde opp i ulovlig bygging og bruk av sjøboder bygd etter 1995.

Lover ingen svar første året

Rundt 200 enkeltsaker og mange mulige konflikter gjør at det kan ta lang tid før situasjonen for alle sjøbodeiere er avklart. Det sier assisterende fylkesmann Tom Egerhei.

– Det blir nok en utfordring å vurdere disse dispensasjonssakene for boder som er oppført etter 1995. Det blir hovedutfordringen både rent kapasistetsmessig - vi snakker om omlag 200 bygg, og at vi skal gi de en individuell og samtidig rettferdig behandling.

– Kan det bli en langvarig prosess?

– Ja det tror jeg vi må vi regne med. For kommunen er dette et veldig omfattende arbeid og også for fylkesmannen så vil det være det. De som blir berørt av dette vedtaket kan ikke regne med å få noe svar i løpet av det første året, sier Egerhei.

Konflikter i kø

Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at her ligger potensiale for mange konflikter mellom sjøbodeiere og kommunen, noe både fylkesmannen og kommunen er forberedt på det.

– Dette er ikke konfliktløst. Men det viktigste fra fylkesmannens ståsted er i samarbeid med kommunen å komme fram til noen retningslinjer slik at vi er forutsigbare og folk vet hva de skal forholde seg til, sier Egerhei.

Ressurskrevende prosess

Ragnar Evensen som er teknisk direktør i Kristiansand sier kommunen står overfor en omfattende og ressurskrevende gjennomgang av sjøbodene på Flekkerøy.

– Vår utfordring først er å få oversikt over alle saker det dreier seg om, deretter få bekjentgjort det for de som er berørt, og etter hvert forholde oss til eventuelle klager som kommer når eierne får beskjed om hva som er vår holdning til hver enkelt sjøbod, sier Evensen.

Kostbart for alle parter

For den enkelte sjøbod-eier står mye på spill - både med hensyn til fremtidig bruk og ikke minst økonomisk hvis sjøboden kun kan brukes som redskapsbod.

– Det er klart det vil ha en viss betydning for økonomien om man kan bruke en bod til for eksempel utleie eller om man ikke kan det, sier Evensen.

Det vil også bli en dyr sak for kommunen å få ryddet opp.

Per i dag har ikke Kristiansand kommune ressurser til å behandle alle sakene, og det vil ifølge Evensen kunne ta lang tid. Han ser ikke bort fra at det også trengs ekstra finansiering for å få leid inn ekstra arbeidskapasitet - hvis denne finnes.