Slutt for Veksthuset

Oljegründer Bjarne Skeie og næringsklyngen NODE tok i fjor initiativet til et veksthus for gode ideer i Kristiansand. På 1200 kvadratmeter ble det tilbudt 40 gratis kontorplasser til gründere. Nå er det slutt, men nyetablerere ivaretas fortsatt, skriver fvn.no.

preinkubator Lumber preinkubator Lumber
Foto: Kjell Inge Søreide / Kjell Inge Søreide