Åpner veksthus for oppsagte oljearbeidere

Oljegründer Bjarne Skeie og næringsklyngen NODE har tatt initiativet til et veksthus for gode ideer i Kristiansand. Her vil de tilby kontorplass og inspirere gründere til å etablere egne bedrifter

preinkubator Lumber preinkubator Lumber

Fra venstre: Sven Eidjord (Lumber AS), Kamilla Sharma (Innoventus Sør), Fabian Aaberg (Innoventus Sør), Aud Skeie (Skeie Group), Kristen Strat (Innoventus Sør), Dag Nordbø (National Oilwell Varco Norway), Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE), Bjarne Skeie (Skeie Group), Tore Askildsen (Vest-Agder fylkeskommune), Kenneth Andresen (Vest-Agder fylkeskommune), Carl Dvergsnes (Sparebanken Sør), Tom Fidjeland (Cameron), Andreas Eriksen (DNB) og Per Ivar Moen (Skeie Eiendom). Foto: Kjell Inge Søreide

Foto: Kjell Inge Søreide / Kjell Inge Søreide

Med 40 gratis kontorplasser på Lumber i Kristiansand og et inspirerende miljø håper oljegründer Bjarne Skeie fra Kristiansand og Node at smarte mennesker med gode ideer skal klare å etablere egne bedrifter i Kristiansand, som igjen kan skape nye arbeidsplasser.

Bjarne Skeie

Gründer Bjarne Skeie håper huset vil sørge for godt miljø for realisering av gode ideer.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Spleiselag

– Dette er et skikkelig spleiselag for å hjelpe fram ideer som kan skape nye arbeidsplasser i vår landsdel, sier Bjarne Skeie.

1200 kvadratmeter kontorlokaler står allerede klare.

– Dette blir et hus for omstilling og nyskaping. En del av dem som flytter inn her har kanskje nettopp mistet jobben i oljesektoren, men dette skal være et hus for alle som har en god idé, sier administrerende direktør Kamilla Sharma i innovasjonsselskapet Innoventus Sør.

– Nye jobbmuligheter

Selskapet står ansvarlig for veksthuset, som formelt defineres som en preinkubator. Men omstillingstiltaket er støttet av flere industribedrifter og banker på Sørlandet, i tillegg til Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Kamilla Sharma

Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Vi ser utfordringene som mange bedrifter i regionen står overfor. Når vi sammen med andre aktører kan bidra inn et prosjekt som vil skape muligheter for dem som mister jobben, vil vi som regional utviklingsaktør gjøre det. Fylkeskommunen legger stor vekt på samarbeid og samspill med sentrale aktører i det regionale innovasjonssystemet, sier fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder.

– Omstilling gir muligheter. Mange av dagens NODE-bedrifter er et resultat av at dyktige medarbeidere i etablerte bedrifter så nye forretningsmuligheter, gjerne i tider preget av omstilling. Ikke minst i disse dager er det viktig å skape ekstra gode vilkår for nyskaping. Derfor hilser jeg dette initiativet velkommen, sier ordfører Harald Furre i Kristiansand.

– Bra for landsdelen

Også industrien og bankene på Sørlandet har omfavnet ideen om et veksthus og bidrar økonomisk til å realisere det.

– Vi må dessverre ta avskjed med mange veldig flinke medarbeidere. Om vi kan bidra til at noen av dem får anledning til å finne på noe nytt, så er det bra for dem og bra for landsdelen. Til syvende og sist vil vi alle nyte godt av det, sier administrerende direktør Tor Henning Ramfjord i National Oilwell Varco Norway.

Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE roser både de offentlige og private aktørene som nå stiller opp for en bransje i sterk omstilling.

– Jeg er glad for at så mange gode krefter bidrar til å dempe den negative effekten av den kraftige omstillingen som mange av våre bedrifter nå står midt oppi, sier Ellingsen i pressemeldingen.