Sliter med salget på Hovden

Utbyggerne av et av de store leilighetsprosjektene på Hovden sliter med salget. – Mye tyder på mange leiligheter i markedet, tror ordfører Jon Rolf Næss

Hovden Høyfjell

Det første byggetrinnet som er lagt ut for salg, ligger til venstre i bildet.

Foto: Anders Martinsen/SMS Arkitekter / Foto/illustrasjon

– Vi er skuffet, men må erkjenne at markedet ikke har respondert tilstrekkelig for byggestart på det vi anser som en av Hovdens fineste beliggenheter, skriver avdelingsleder Erling Ulland Eriksen i BR Gruppen til NRK.

I desember 2014 la Brødrene Reme Gruppen og Andersen Holding frem planer om et sytten etasjers leilighetsbygg der Hovden høyfjellshotell ligger.

Politikerne var positive til bygget da de fikk planene presentert, mens mange hytteeiere og innbyggere følte det ble for voldsomt. Til slutt ble det hele gjort om til flere mindre leilighetsbygg på området.

– Mye leiligheter i markedet

Av i alt 99 leiligheter i byggeprosjektet som kalles Yvst, er 24 lagt ut for salg. Av dem er foreløpig bare tre solgt og tre reservert.

– Vi ønsker at salget alltid skal være på topp, men mye tyder på at det er mye leiligheter i markedet nå, slik at de som selger leiligheter ikke får den prisen de ønsker, kommenterer Bykle-ordfører Jon Rolf Næss.

Jon Rolf Næss

Bykle-ordfører Jon Rolf Næss.

Foto: Siv Kristin Sellmann / NRK

Utbyggerne har nå bedt om dispensasjon fra kommunens krav om at etter hvert som fritidsboligene bygges ut ved høyfjellshotellet, skal det oppføres tilsvarende antall hotellsenger ved Hovdestøylen.

– Stor endring

– Vi må bare ta inn over oss at markedet for fritidsleiligheter og hotelldrift på høyfjellet ikke er «på topp», samt at rammebetingelser for privathusholdningenes låneopptak er blitt skjerpet. En dispensasjon fra «koplingen» mellom Høyfjellshotellet og Hovdestøylen vil lette utbygging av begge prosjektene, føre til raskere oppstart og styrke Hovden som destinasjon, skriver i eposten der NRK ba om svar på flere spørsmål.

Hovden i Setesdal kl.20.19

Hovden er Sørlandets største vintersportssted Hovden ligger i Bykle kommune som er en av Norges store kraftkommuner.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Vi vurderer dispensasjon som en stor endring. Det må kjøres som en planendringssak etter plan- og bygningsloven. Det vil ta tid i forhold til behandlingstid, sier Næss.

–.Hva skjer dersom det ikke gis dispensasjon?

– Vi har hatt god dialog med Bykle kommune til nå, men må da tenke oss grundig om og eventuelt legge prosjektet(ene) «på is», skriver Erling Ulland Eriksen i BR Gruppen.

– Løper stor risiko

– Det er synd, men den vurderingen må utbyggerne ta. De løper stor risiko i forhold til store investeringer på tomta til høyfjellshotellet og ombygging og tilbygg ved Hovdestøylen. Og de må vurdere hva markedet er mottakelig for når det gjelder salg av fritidsleiligheter, sier Jon Rolf Næss.

Dersom kommunen sier ja til dispensasjon, mener utbyggerne at hovedstyrken og fritidsboliger på Høyfjellshotellet kan utvikle seg optimalt uten bindinger dem imellom.

Samtidig jobbes det med å få fart i leilighetssalget.

I januar skrev Fædrelandsvennen om salgsstart for leilighetsprosjekter med til sammen over 300 leiligheter, Et av disse er Yvst-prosjektet.