Naboer reagerer på nye planer for Hovden

​De nye planene for utbygging av Hovden skaper liten begeistring hos naboene. Etter at utbyggerne i fjor skrinla planene om et gigantisk høyhus, er ambisjonene kraftig dempet.

Hovden Høyfjell

Hovden Høyfjell sett fra oven. Det er blant annet atkomstveiene som er gjenstand for skepsis hos naboene i Panorama 2.

Foto: Anders Martinsen/SMS Arkitekter / Foto/illustrasjon

Planene, som vakte kraftig motstand, besto blant annet av et 17 etasjes høyhus. Etter protester ble det lagt dødt i fjor høst.

Det nye prosjektet, kalt Hovden Høyfjell, inkluderer planer for en ny femte etasje på det eksisterende høyfjellshotellet. I tillegg foreslår utbyggerne nye leilighetsbygg spredt rundt på tomta.

Hovden Høyfjell

Tunet på Hovden Høyfjell, slik SMS Arkitekter har tenkt seg det.

Foto: SMS Arkitekter/ / Illustrasjon

– Det skal bygges ut trinnvis, uten store høyder, forteller prosjektleder for utbyggingen, Erling Ulland Eriksen i BRG Group.

– På den måten håper og tror vi at både naboer og lokale myndigheter kan godta prosjektet, og at vi kan realisere dette på en enklere måte, sier han.

Etterlyser informasjon

Representanter for naboene gir foreløpig ikke tommelen opp for planene. Der etterlyses det først og fremst mer informasjon.

– Vi vil gjerne se en 2D-3D-tegning som kan gi en illustrativ belysning av det nye prosjektet og hva slags innvirkning det har på eksisterende bebyggelse, sier styreleder i sameiet for Panorama 2, Atle Haarde.

Naboene vil også vite mer om veiplanene og hva slags trafikkøkning man kan vente seg av den vesentlige utbyggingen som planlegges.

Alle innspill teller

Rådmannen i Bykle kommune, Tallak Hoslemo forsikrer at alle innspill til prosjektet blir tatt med når reguleringsplanen skal vurderes.

– Vi går gjennom alle innspill, som blir tatt med i den samlede vurderingen av planene, sier Hoslemo.

Jon Rolf Næss

Ordfører Jon Rolf Næss (Ap) fortalte begeistret i april om planer for til sammen 800 nye boenheter på Hovden.

Foto: Siv Kristin Sellmann / NRK