Slipper flere timers ventetid i overfylte korridorer

Et midlertidig brakkebygg sørger for at barn og voksne slipper å sitte i korridorer der alvorlig syke mennesker fraktes forbi på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus. – Etterlengtet, ifølge sykehuset.

Benedicte og Sofia Severinsen

Det er planleggingsdag, og Sofia på åtte er med mamma Benedicte Severinsen på jobb. Tiden går blant annet med til gipsing og plastring av kosedyr.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Dette er en veldig bra midlertidig løsning og et tiltak som var helt nødvendig, sier Benedicte Severinsen, seksjonsleder ved akuttmottaket i Kristiansand.

Fredag ble snoren klippet for et midlertidig brakkebygg som skal huse pasienter, og fjerne deler av presset fra akuttmottaket ved Sørlandet sykehus.

Sprengt kapasitet har lenge ført til kritiske forhold ved akuttmottaket. I desember 2017 døde en pasient som ikke ble tilstrekkelig overvåket.

Benedicte Severinsen

– Dette er en god dag for Sørlandet sykehus, sier seksjonsleder Benedicte Severinsen ved akuttmottaket i Kristiansand.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Har måttet sitte på gangen

De ansatte ved akuttmottaket i Kristiansand opplever en massiv pasienttilstrømning. Sykehuset har lenge hatt et sterkt ønske om nytt mottak.

Ifølge Severinsen har pasientøkningen de siste tre årene steget med 1000 nye pasienter i året. Disse pasientene har tidligere måttet sitte på gangen i påvente av behandling.

– Kritiske syke pasienter har blitt trillet forbi barn som venter på å få en gips. At vi nå har fått et venterom og flere undersøkelsesrom, er vi veldig glade for.

Bamse får gips

Av og til kommer skoleklasser innom akuttmottaket for å lære om hvordan de ansatte jobber. – Da blir det kanskje ikke så skummelt hvis de plutselig kommer hit på ordentlig en dag, sier Benedicte Severinsen.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Tilbygget er også en gledelig overgang for de ansatte som opplever stort press.

– Det er vanskelig å gi god og verdig pasientbehandling under press. For ansatte som står i det, har det vært tøft.

Akuttmottaket Sørlandet sykehus

Ansatte ved akuttmottaket i Kristiansand opplever til stadighet at kapasiteten og plassen ikke strekker til ved pasientbehandling.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Fint å bli skjermet

Flere pasienter har allerede kommet og gått fra venterommet på brakkebyggets åpningsdag. Blant dem er Irene Skuland Reilev som er med datteren for å sjekke et bein.

– Det virker veldig ok med en egen avdeling for akutte skader, sier Reilev. Selv om hun ikke har vært her ofte, har det blitt noen timers ventetid i de gamle korridorene. Hun kan meddele at førsteinntrykket av brakkebygget er godt.

– Det er noe med det å bli litt skjermet fra de voldsomme tingene hvis man bare er litt skadet, sier Reilev.

Irene Skuland Reilev

Irene Skuland Reilev tror det midlertidige tilbygget vil være bra for pasienter som kommer med lettere skader.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Prekær situasjon

Gleden over midlertidig lokaler til tross, behovet for et helt nytt mottak er stort. Helse Sørøst har gitt beskjed om at dette neppe vil bli aktuelt i nær framtid.

– Her må toppledelsen fortsette å jobbe og vise hvor prekær situasjonen er i Kristiansand, sier seksjonsleder Severinsen.

Da akuttmottaket stod klart i 1990, var det bygget for å ta imot 14.000 pasienter årlig. I 2018 vil antall pasienter sannsynligvis passere 30.000.

– På det mest travle døgnet vårt hadde vi 117 pasienter gjennom på et døgn. Å få det til på et så lite areal gjør at vi daglig må legge pasienter i korridor uskjermet fra annen aktivitet, uten overvåking og ringesnor.

Benedicte Severinsen

– Bygges sykehus og akuttmottak i Norge ikke godt nok med tanke på framtida?

– Det er dyrt å bygge sykehus i Norge. Å bygge større enn det man egentlig trenger, har det ikke vært tradisjon for tidligere. Når vi nå planlegger nytt akuttbygg er vi opptatt av at det skal bygges for fremtiden.