Hopp til innhold

Skolesenteret på Kjevik legges ned

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik i Kristiansand legges ned og flyttes til Værnes i Sør-Trøndelag.

Luftforsvarets skolesenter, Kjevik

Luftforsvaret skolesenter på Kjevik legges etter all sannsynlighet ned.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Det er klart etter at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i dag ble enige om Forsvarets langtidsplan. Omkring 200 personer arbeider ved Forsvarets virksomhet på Kjevik.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) bekrefter overfor NRK at skolesenteret på Kjevik legges ned og all drift flyttes til Værnes utenfor Trondheim.

– Skuffet og overrasket

– Jeg må si at jeg er veldig skuffet og overrasket over at flertallet på Stortinget ikke har vurdert forsvarssjefens syn på at utdanningssystemet bør evalueres før man gjør noen endring på Kjevik, sier Grøvan til NRK.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan er skuffa og overrasket over at skolsesenteret på Kjevik legges ned.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Nå kommer arbeidet med å forberede flyttingen av driften til Værnes.

Tirsdag ettermiddag kom meldingen om at regjeringspartiene Høyre og Frp er enige med Arbeiderpartiet om Forsvarets langtidsplan (LTP).

Den kanskje mest dramatiske beslutningen i avtalen handler om at flystasjonen på Andøya legges ned og at det altså ikke blir delt løsning med Evenes.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF støtter ikke planen, men stiller seg bak forsvarsbudsjettet for 2017, som er første år i LTP.

Forbundsleder i Norges Offisersforbund, Egil Andre Aas mener det er sterkt beklagelig at forlket ikke har gitt rom for å endre på Regjeringens forslag om å legge ned Luftforsvarets utdanningsavdeling på Kjevik.

– Vi kan heller ikke se at flytting av Luftforsvarets skolevirksomhet til Værnes vil bidra til styrket Forsvarsevne, men istedenfor vil gi betydelig merkostnader på kort sikt, forteller Aas.

Mer penger til heimevernet

Budsjettavtalen betyr 300 millioner kroner ekstra til Forsvaret neste år, samt omdisponeringer på 90 millioner.

For øvrig går ekstra penger til reservedeler, ammunisjon og vedlikehold i Hæren (90 millioner), mer øving og aktivitet i Heimevernet (91 mill.)

De store investeringene til 52 nye kampfly, fire nye ubåter og nye overvåkingsfly ligger fast.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun er grunnleggende uenig i forsvarsavtalen som Stortingets tre største partier nå banker gjennom.

– Det handler om at vi står langt fra regjeringen og Ap i de strategiske valgene for fremtidens forsvar. Venstre mener Hæren og Heimevernet må spille en langt viktigere rolle enn regjeringen har lagt opp til, og Ap har sluttet seg til, sier hun.

Varsler omkamp

Venstre-lederen sier sentrumspartiene vil legge fram en alternativ langtidsplan underveis i komitébehandlingen.

Det har vært knyttet stor spenning til innstillingen fra Stortingets forsvarskomité, som har behandlet regjeringen forslag til Forsvarets langtidsplan. Innstillingen var egentlig ventet fredag, men ble utsatt da partene ikke kom til enighet.

Søndag ble forhandlingene tatt opp igjen og resultatet er nå klart – fire dager på overtid. Der kommer det blant annet fram at komiteen anbefaler å legge ned flystasjonen på Andøya.

Ingunn Foss

Ingunn Foss.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Merknader

Ingunn Foss (H) sier til NRK at hun hadde hørt fra sitt parti at det fortsatt kan være et lite håp igjen for Kjevik.

– Det gjennomføres noen merknadsmøter som skal være ferdige på fredag og der nevnes Kjevik. Så det kan fortsatt være håp igjen for skolesenteret, sier Foss.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Ole Magne Omdal

Trekker seg ut av partiet

Jonas Eriksen Tilseth fra Wave kompetanse mener det kan bli store konsekvenser hvis folk kjører båt og vannscooter i høy fart uten riktig kompetanse.

Tror flere velger bot framfor kurs

Spørsmålstegn

Test deg selv - hva har skjedd på Sørlandet denne uken

Silica Greenstone såkalt Sigs er et biprodukt fra produksjon av silikomangan.

Denne steinen kan revolusjonere vegbygginga i framtida

null
Spiller nå
Tusenvis av barn samlet på fotballcup 00:59
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 1,02 kr
Dyrest kl. 08 1,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %