NRK Meny
Normal

Skolebarna tipser barnevernet om konkrete saker

Barnevernsetaten i Lillesand kommune har fått tips om flere konkrete barnevernssaker etter informasjonsmøter med skolebarn denne uken.

Elever ved Justøya skole i Lillesand

Elever ved Justøya skole i Lillesand fikk onsdag mer informasjon om vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner.

Stine Sofies Stiftelse og barnevernet har denne uken snakket med skolebarn i hele kommunen om vold og seksuelle overgrep.

I løpet av denne prosessen og disse møtene har flere barn kommet med opplysninger som har fått barnevernet til å gripe inn og se nærmere på ulike saker.

Lisbeth Tranberg

Barnevernskonsulent i Lillesand kommune Lisbeth Tranberg.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det sier barnevernskonsulent i Lillesand kommune Lisbeth Tranberg.

– Ja, jeg har hatt oppfølging av noen barn som rakk opp hånden og ville fortelle. Og da har vi konkret involvert læreren som en trygghetsperson og snakket med læreren sammen med barnet. Også har vi valgt å følge saken videre, sier hun.

Målrettet fokus

Lillesand kommune har en politisk vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

– Vi synes det er meget viktig å ha fokus på dette området og ønsker å bevisstgjøre hele kommunens befolkning om at det er lov i si fra dersom man ser eller opplever vold i nære relasjoner, sier Tranberg.

Fagpersoner har også besøkt eldresentre og ungdomsskoler i kommunen og man har informert og bevisstgjort både tannleger og leger i forhold til problematikken.

1000 skolebarn har fått økt kunnskap

Erik Sandnes Oksavik

Prosjektkoordinator i Stine Sofies Stiftelse Erik Sandnes Oksavik.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Over 1000 skolebarn i Lillesand har denne uken fått mer informasjon om vold i nære relasjoner.

– Forhåpentligvis visste de en del om problematikken før vi kom og holdt et foredrag, men nå vet de i alle fall at vold fra mamma og pappa er ulovlig.

Det sier prosjektkoordinator i Stine Sofies Stiftelse Erik Sandnes Oksavik.

– Mange barn har nok en oppfatning av at det mamma og pappa gjør er lovlig. Nå vet de at det er ulovlig hvis mamma og pappa slår. I tillegg har de lært at hvis mamma og pappa krangler så mye at barna blir redde, så er det faktisk ulovlig. De har også lært mer om sex og at det er ulovlig hvis voksne vil ha sex med barn, sier han.

– Et viktig prosjekt

Cato Vika Jonassen

Rektor ved Justøya skole Cato Vika Jonassen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Rektor ved Justøya skole Cato Vika Jonassen er positiv til at kommunen fokuserer på et tema som er vanskelig.

– Elevene har fått god informasjon om et tema som er ganske vanskelig å snakke om. Vi snakker om det på skolen og har det som tema, men jeg synes det er viktig at fagpersoner kommer på skolen og snakker med elevene, sier han.

– Det må jo være en stor oppgave for en lærer å møte et barn som har vonde opplevelser hjemme. Hva gjør dere i slike tilfeller?

– Vi har en handlingsplikt som vi som skole er nødt til å følge. Om vi er usikre i forhold til enkeltelever så diskuterer vi dette i et team, og så henvender vi oss til barnevernet anonymt hvis vi er usikre, sier Jonassen.