NRK Meny
Normal

UP er skeptisk til fartsgrenser for syklister

Trygg Trafikk ønsker fartsgrenser for syklister på gang- og sykkelveger. Utrykningspolitiet er skeptisk til forslaget.

Syklister

Forslaget om fartsgrenser for syklister møter motstand fra UP-sjef.

Foto: NRK

Ole Rath

Ole Rath i Trygg Trafikk ønsker fartsgrenser for syklistene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath, har tatt til orde for at det blir innført fartsgrense for syklister på gang- og sykkelveger.

Han sier dette er helt nødvendig for å få ned antallet alvorlige sykkelulykker.

Men forslaget møter motstand fra politiet.

UP er skeptisk

Øystein Krogstad

UP-sjef Øystein Krogstad vet ikke hvordan man skal klare å håndheve fartsgrenser for syklister på sykkelvegene.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Leder av utrykningspolitiet i Agder og Rogaland, Øystein Krogstad, er skeptisk til fartsgrenser for syklistene på gang- og sykkelveger.

Han mener blant annet at det blir meget vanskelig å håndheve slike regler.

– Vi spør oss hvordan vi skal klare å kontrollere dette. Det blir i alle fall en utfordring, sier UP-sjefen til NRK.

Krogstad frykter også at fartsgrenser på gang- og sykkelvegene vil føre til at alle syklistene velger å sykle i kjørebanen.

Dette vil ikke være en ønskelig utvikling, mener Krogstad.

– Det dette forslaget vil innebære er at alt av syklister vil komme ut i vegbanen. Det er en ny utfordring. Så jeg velger nok å avvente litt i forhold til å innføre fartsgrenser for syklister på sykkelvegen. Også vil jeg diskutere litt med Ole Rath og Trygg Trafikk om hva de ønsker å oppnå med dette forslaget. Utfordrende blir det i hvert fall, sier Krogstad.

Skeptiske syklister

Trond Berget

Seniorrådgiver i landsforeningen Trond Berget er også skeptisk til å innføre egne fartsgrenser på gang- og sykkelveger.

Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Også syklistenes talspersoner er skeptiske til fartsgrenser på gang- og sykkelveger.

Syklistenes Landsforening er ikke imot fartsbegrensninger på sykkelvegene, men mener at det finnes flere muligheter å få dette til enn å innføre egne fartsgrenser.

Det sier seniorrådgiver i landsforeningen Trond Berget til NRK.

Han sier at fartsbegrensninger på gang- og sykkelveger ikke er noe nytt her i landet, og at flere byer har ulike former for hindringer på gang- og sykkelvegen for å få ned farten på syklistene.

Må unngå farlige situasjoner

UP-sjef Øystein Krogstad sier til NRK at det er viktig å unngå farlige situasjoner der hvor gående og syklende ferdes.

Han er likevel usikker på om fartsgrenser er det riktige virkemiddelet.

– Er det etter din mening et behov for fartsgrenser på sykkelvegene?

– Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke helt oversikten over hva som skjer av ulykker på gang- og sykkelstier, men jeg vet jo at det er en del ulykker med syklister i veibanen. Uansett er det viktig å unngå farlige situasjoner, men når det gjelder fartsgrenser så må det gjennomtenkes og drøftes og jeg skal ha en lang prat med Ole Rath i Trygg Trafikk om dette, sier Krogstad.