Skal sikre skolene mot radon

Åtte skoler i Kristiansand har for høye radonverdier. Nå skal den kreftfremkallende gassen ledes bort.

Slettheia skole

Slettheia skole er en av skolene som er tidligere sjekket for radon.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Odd Gjestemoen

Odd Gjestemoen i Kristiansand Eiendom er leder av radonprosjektet i Kristiansand kommune.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Utbedringer av de åtte skolene er første trinn i det kommunale radonprosjektet i Kristiansand, sier prosjektleder Odd Gjestemoen.

– Etterpå står barnehager og helseinstitusjoner for tur.

Helsefarlig innendørs

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen vanligvis svært lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn i bygninger.

Radon i Rypefjord

Måling av radonkonsentrasjon.

Foto: Jon Are Nilsen / NRK

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom.

Vågsbygd skole

Vågsbygd skole er tidligere sjekket for radon.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Åtte skoler med for høye radonverdier

I Kristiansand skal radonnivåene reduseres i disse skolene:

  • Vågsbygd skole
  • Slettheia skole
  • Dvergsnes skole
  • Strømme skole
  • Vardåsen skole
  • Presteheia skole
  • Hånes skole
  • Lindebøskauen skole

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier at resten av kommunens skoler i Kristiansand er «friskmeldt» og tilnærmelsesvis fri for radon.

Ifølge Miljørettet helsevern peker kommunen seg ikke spesielt ut i forhold til landet forøvrig når det gjelder radon. I alle deler av kommunen er det hus med høye verdier.

Omfattende utbedringer

Radonbrønn

Illustrasjon av radonbrønn i bolig.

Foto: Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

Nå skal det installeres avtrekkssystemer i de aktuelle skolene for å trekke radonholdig luft fra massene under bygget og hindre den å trenge inn i bygget. I tillegg skal eventuelle sprekker i bygningene tettes.

Gjestemoen sier at det skal bores hull i kjellergulvene og graves ned radonbrønner. Og fra brønnene skal radongassen ledes ut via et kanalsystem.

I enkelte tilfluktsrom må det installeres små ventilasjonssystemer.

Arbeidene er nå ute på anbud, og Odd Gjestemoen vil ikke skissere hvor mye radonprosjektet vil koste.