Klasserom på barneskole hadde 20 ganger over tillatt radonnivå

Målinger som nylig er avsluttet ved samtlige skoler og kommunale barnehager i Kristiansand viser for høye konsentrasjoner av radongass flere steder. Ved en skole ble det funnet over 20 ganger for mye radon i et klasserom.

Torkelsmyra skole i Kristiansand

Torkelsmyra skole i Kristiansand, der radonverdiene i lufta i et klasserom var på 2050 becquerel per kubikkmeter, mot den tillatte grensen på 100.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

En endring i strålevernforskriftene gjør at det nå ikke skal være mer enn 100 becquerel per kubikkmeter luft - mot 200 tidligere. Dette gjør at flere skoler som var innenfor regelverket tidligere nå må gjøre tiltak for å redusere radon i lufta.

Bekymret rektor

Radonmåler

Slike sporfilmer brukes til å måle radonverdiene. (Arkivfoto)

Foto: Fredrikstad kommune
Kommunelege Vegard Vige, Kristiansand

Kommunelege Vegard Vige i Kristiansand sier det skal foretas nye målinger kun når ventilasjonen er på. Bruk av ventilasjon har mye å si for måleresultater. (Arkivfoto)

Foto: Børge Røssaak Nilsen / NRK
Torkelsmyra skole i Kristiansand

Torkelsmyra skole i Kristiansand er blant verstingene.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

På Torkelsmyra skole er de uansett langt over både gamle og nye tillatte nivåer.

Her ble det målt svært høye verdier av den helsefarlige gassen i et klasserom - 2050 becquerel per kubikkmeter luft.

Vigdis Klokseth, rom er rektor ved skolen, er glad verdiene nå ble avdekket.

– Det er noe som gir grunn til bekymring. Det jeg er glad for er at det nå er foretatt målinger slik at det kan bli gjort noe med. Vi er en veldig ny skole med et godt ventilasjonsanlegg, og vi vet at bruken av dét kan redusere det (radonverdiene), sier Klokseth til NRK.

Den 10. oktober skal ledelsen ved skolen ha møte med Verneombudet.

Versting på rett kurs

I den andre enden av skalaen finner man Hellemyr skole.

Her har man tidligere slitt med høye radonverdier i skolebygningene og de siste månedene har det blitt gjort flere tiltak for å få ned nivået.

De nye målingene viser at tiltakene har virket.

Tror det verste er oppdaget

Kommunelege Vegard Vige i Kristiansand mener de verste radontilfellene ved skolene og barnehagene nå skal være funnet.

– Eiendomsforvalterne i Kristiansand Eiendom har gjort som best de kunne for å finne de rommene hvor risikoen var størst for å finne verdier. Så jeg vil anta at vi har funnet alle "verstinge-rommene" og at disse høye verdiene ikke er representative for skolene som sådan, sier Vige.

Nå settes det inn tiltak der verdiene er for høye.

Nye målinger i driftstiden

Målingene i Kristiansand er foretatt ved at såkalte sporfilmer har ligget i rommene i en periode på 2-3 måneder, både mens ventilasjonsanlegget har vært på i driftstid og avslått om natten.

Om ventilasjonsanlegget er skrudd på eller ikke kan ha stor innvirkning på radonverdiene, og Kristiansand kommune vil begynne målinger kun når ventilasjonsanlegget går, der det har blitt avslørt høye verdier.

Slik skal de komme til bunns i det reelle radonnivået i lufta mens elevene er på skolen.

– Vi går løs på rommene med de høyeste verdiene først. Så går det an, hvis verdiene fortsatt er over det som er akseptabelt, å øke driftstiden på ventilasjonsanlegget inntil vi ser at vi har fått luftet ut nok radon til at nivået er på et tilfredsstillende nivå, sier Vige til NRK.no.

Mer i radiosaken: