Barn utsettes for radon-stråling

Kristiansand kommune skal kartlegge radongass i alle barneskolene og barnehagene i kommunen. På Hellemyr skole er det funnet svært høye verdier av den kreftframkallende gassen i innelufta.

Video 0daf3242-f221-4c59-9c5c-d8763c430efd.jpg

Rektor Kjell Gislefoss

Rektor Gislefoss krever radon-oppfølging på skolen.

Foto: Børge Røssaak Nilsen / NRK

Rektor Kjell Gislefoss på Hellemyr ble bekymret over måleresultatene.

– Vi ble forskrekket og overgitt. Noen ble engstelige fordi vi vet at dette er kreftfremkallende over lang tid. En del ansatte har vært her i mange år og elevene er her tross alt i sju år, sier rektor.

Ti ganger høyere enn tillatt

Målinger av den kreftframkallende gassen radon viser at det er svært høye verdier på Hellemyr skole i Kristiansand. Det er over 400 elever og 90 ansatte der.

I klasserom er det målt 10 - 12 ganger høyere verdier enn tillatt grense.

Bård Olsen i Statens strålevern sier er dette uakseptabelt..

– Verdiene som er blitt målt her er til dels ganske høye, og på en skole er det uakseptabelt å ha så høye radon-nivåer, sier han.

Rektor Gislefoss sier kommuen har satt i gang med utlufting av skolen, men han vil ha flere målinger for å se om dette har ført til bedre luftkvalitet.

– Vi vil ha nye målinger som sier hva som er følgene etter disse tiltakene, sier han.

Radonsikrer skoler og barnehager

I et notat fra Kristiansand eiendom går det fram at kommunen nå skal undersøke alle barnehager, skoler og utleieboliger i kommunen. Tidligere målinger i kommunen viser at flere barnehager og skoler kan ha for høye verdier. Kommunen vil jobbe for permanente tiltak.

Statens strålevern er foreløpig fornøyd.

– Da strålevernet ble gjort oppmerksom på disse høye radon-nivåene på skolen ba vi kommunen om en redegjørelse. Kommunen har gjort gode grep i denne saken. Det er gjort både strakstiltak og mer varige tiltak er igangsatt, sier Bård Olsen.

LES OGSÅ: