Sjubarnsmoren har «sterke psykopatiske trekk» - mindre enn én prosent har det samme

Den dobbeltdrapstiltalte kvinnen fra Kristiansand har fått flere diagnoser. En av dem er svært sjelden i befolkningen.

Sakkyndige

SAKKYNDIGE: Psykiater Magne Thauler og psykolog Knut Dalen er de sakkyndige i ankesaken mot sjubarnsmoren. Hun nekter straffskyld.

Foto: Christina Cantero / NRK

– Hun har blitt oppfattet av andre som både (...) «gal» og «sjarmerende».

Det sa sakkyndig psykiater Magne Thauler da han la frem den rettspsykiatriske erklæringen i Agder lagmannsrett denne uken.

Kvinnen har en rekke personlighetsforstyrrelser, ifølge de sakkyndige. 43-åringen kjenner seg ikke igjen i diagnosene.

– Men at hun har utfordringer, det er ikke bestridt, har forsvarer Olav Sylte tidligere uttalt.

Det går mot slutten av ankesaken mot sjubarnsmoren som i februar ble dømt til 21 års forvaring. Da hadde hun verken forklart seg til sakkyndige eller i retten.

Under ankebehandlingen i Agder lagmannsrett har hun brutt tausheten og avgitt forklaring.

Denne forklaringen har ført til at enkelte av områdene i den rettspsykiatriske erklæringen er styrket, konkluderte sakkyndig psykolog Knut Dalen torsdag.

Sjubarnsmoren har ifølge erklæringen trekk som samsvarer med følgende diagnoser:

  • Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)
  • Dyssosial personlighetsforstyrrelse
  • Paranoid personlighetsforstyrrelse

Hun har også sterke psykopatiske trekk, kommer det fram i rapporten.

Dødsnotat

DØDSNOTAT: Dette notatet ble funnet hjemme hos tiltalte. Navnet på ekskjæresten sto skrevet med ord som "Død" og "Hjerteinfarkt".

Foto: Politiet

– Alvorlig diagnose

Psykopati er ikke lenger en diagnose. Det som tidligere ble omtalt som psykopati er nå delt opp i dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Det anslås at omkring én til tre prosent av den norske befolkningen har dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Personer med utpregede psykopatiske trekk forekommer i enda mindre grad, mellom en halv til én prosent.

– Når sakkyndige mener en person har psykopatiske trekk anses det som en noe mer alvorlig utgave av dyssosial personlighetsforstyrrelse fordi det ikke bare innebærer antisosial atferd, men også avvikende følelser som manipulasjon og mangel på empati og anger, sier psykologspesialist Pål Grøndahl ved SIFER, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Psykolog Pål Grøndahl

«PSYKOPATI»: Psykologspesialist Pål Grøndahl understreker at psykopati ikke lenger er en diagnose. – Men begrepet lever i beste velgående. Det har blitt et folkelig skjellsord, sier han.

Foto: NRK

Tilregnelig

Sakkyndige vurderer kvinnen som strafferettslig tilregnelig.

De mener hun trolig vil skape utfordringer for samfunnet i fremtiden. Vold, rus og relasjonsvansker er noen av faktorene de peker på.

43-åringen har tidligere hevdet at hun ble utsatt for overgrep fra faren.

I ankesaken kom det fram at hun kom med påstander om overgrep for å få oppmerksomhet. Hun har også forklart at hun har løyet i politiavhør.

De motstridende uttalelsene svekker troverdigheten hennes, mener de sakkyndige.

– Problemet med å legge hennes utsagn til grunn er at fortellingene er så motstridende at alle umulig kan medføre riktighet.

sjubarnsmor

SPRIKENDE PERSONLIGHET: Sjubarnsmoren har blitt beskrevet som en truende person, men også som snill og sjarmerende.

Foto: Christina Cantero / NRK

Både «gal» og «sjarmerende»

Gjennom årene har kvinnen fått påvist angst, fobi og depresjon. Hun har vist sviktende omsorgsevne overfor sine sju barn.

I retten har en rekke personer beskrevet kvinnen. Beskrivelsene av personligheten hennes er sprikende. For noen virket hun sjarmerende, mens andre uttrykker at de er redde for henne.

– Hun har både blitt oppfattet som gal og sjarmerende, sa sakkyndig psykiater Magne Thauler torsdag i retten.

De sakkyndige ønsker ikke å kommentere den rettspsykiatriske erklæringen i media.