Sjekker eldres kost

Eldre er ekstra sårbare for feil- og underernæring. Nå skal deres matvaner granskes.

Gammel dame
Foto: Scanpix / SCANPIX

450 sørlendinger over 65 år svarer nå på spørsmål om eget kosthold og egen helse, skriver Agderposten.

Undersøkelsen gjelder eldre som bor hjemme og skal kartlegge hvem som er i fare for underernæring. Målet er å styrke oppfølgingen av disse

Undersøkelsen er del av et doktogradsprosjekt knyttet til Senter for omsorgsforskning ved Universitetet i Agder.

Utsatt for underernæring

Eldre mennesker er en sårbar gruppe når det gjelder underernæring. Det er gjort mange studier av kvaliteten på hva eldre får servert både i offentlig og privat regi på eldreinstusjoner, og flere av dem viser at mange eldre ikke får den maten de trenger og at mange eldre er underernært.

Denne gang skal matfatet og egenpleien til de som bor hjemme og klarer seg selv undersøkes.

– I undersøkelsen vil vi få et bilde av hvordan eldre på Agder har det i forhold til egenomsorg - med mat og måltider og ernæringsstatus, sier Olle Söderhamn, professor ved UiA, til NRK.

Lettere å bo hjemme

Han mener det serveres et bilde av at eldre mennesker har det vanskelig og trenger mye hjelp. Men mange bor hjemme og klarer seg godt på egen hånd tross høy alder. Ny og mer kunnskap om denne gruppens levekår kan bidra til at flere kan ble boende hjemme og over lengre tid.

– Mer kunnskap om de eldres livssituasjon kan gjøre det lettere å tilrettelegge slik at de klarer seg lengre hjemme uten å komme til institusjon. Kunnskapen kan også gjøre det lettere for de som er på institusjon, sier Søderhamn.

LES OGSÅ: - ELDREMATEN ER UAPPETITTELIG