NRK Meny
Normal

Siktet for ulovlige fiske av 21 hummer

En person i Farsund er siktet for ulovlig hummerfiske etter at politiet beslagla 21 hummer.

Torvild Selås beslag hummer teiner

Flere etater har de siste dagene gått sammen om en storstilt aksjon for å avdekke ulovlig hummerfiske på Sørlandet. Her viser Torvild Selås fram deler av beslaget i Tvedestrand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Mannen er ennå ikke avhørt, opplyser miljøkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås til NRK.no.

Flere etater har de to siste dagene gjennomført en omfattende kontroll langs sørlandskysten for å avdekke ulovlig fiske. Agder politidistrikt, Fiskeridirektoratet, Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn har samarbeidet om aksjonen.

Torvild Selås

Miljøkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås, har organisert aksjonen.

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

32 anmeldelser

Resultatet viser at politiet har utferdiget totalt 32 anmeldelser. Det er gjort 60 beslag av ulovlige fiskeredskaper og hummer.

Beslaget i Farsund er ifølge Selås det største som ble gjort.

Politiet avdekket under kontrollen at en person hadde fisket 21 hummer i forkant av hummerfisket som startet i dag - 1. oktober.

– I Grimstad har en person muntlig erkjent oppbevaring av tre hummer i sanketeine før fisket starter, opplyser Selås.

Ytterligere tre hummere ble funnet i Grimstad. Disse var også oppbevart i ei sanketeine før fisket startet, men eier er ukjent for politiet.

Dårlig merking

Kontrollen viser at det i flere kommuner var lagt ut agna i teiner på kjente hummerplasser.

Teiner Tvedestrand

Flere etater har de siste dagene gått sammen om en storstilt aksjon for å avdekke ulovlig hummerfiske på Sørlandet. ARKIVBILDE.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Med andre ord var fisket startet før det lovlig er satt i gang. Det er også tatt beslag i ruser som ikke er lovlig å bruke fra 1. mai til 1. oktober. Ellers er feilene vesentlig på redskaper som er satt uten å skrive på navn og adresse. Blant annet var 18 av de 27 beslaglagte fiskeredskapene i Søgne uten navn og adresse som kreves for fritidsfiske, opplyser Selås.

De aller fleste sakene ender opp med forelegg og bøter.

  • Umerkede teiner kan gi 6000 kr i forelegg.
  • Fangst av en hummer i fredningstiden kan gi 8000 kr.
  • Har hummeren utvendig rogn, kan forelegget bli på 12 000 kr.
  • Ved gjentatt overtredelse kan boten settes vesentlig høyere.
Politiet har avdekket ulovlig fiske av mange hummer i forkant av den lovlige perioden.