Normal

Sier nei til fysioterapeuter i turnus

Nesten ingen kommuner på Agder sier ja til å gi fysioterapeuter turnusplass. Mener penger er problemet.

fysio

Svært få kommuner sier ja til å ta inn turnuskandidater i fysioterapi.

Foto: HELENA TOSSAVAINEN / NRK

Hvert eneste år er det mange nyutdannede fysioterapeuter som trenger turnusplass, men det er slett ikke lett å finne en. For å få lov å jobbe som fysioterapeut, må studentene jobbe ett år som turnuskandidat.

– I Aust-Agder er det bare Arendal som har en turnuskandidat, sier Irene Vestøl Stødle hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Hun mener det er for dårlig at bare en av de 15 kommunene i aust har en slik plass i dag. Spesielt med tanke på at det er stort behov for fysioterapeuter.

I Vest-Agder har 6 av 15 kommuner en fysioterapeut i turnus.

Kan bli pålagt

– De fleste tenker økonomi, og bruker dette som argument. Men det er mange kommuner som kunne tatt denne rollen.

Vestøl Stødle sier Helsedirektoratet kan pålegge kommunene å opprette turnusplasser.

– Det er mange av kommunene som har flere fysioterapeuter, og som kunne tilbudt gode veiledere, sier Vestøl Stødle.

Fra neste høst skal 171 nye turnuskandidater innen fysioterapi ut i praksis i Helse Sørøst.

Mener pengene ikke strekker til

– Det er en kamp om ressursene, sier Sigfrid Baasland, stedfortredende enhetsleder i enhet for omsorg og rehabilitering i Tvedestrand kommune.

For noen år siden hadde kommunen turnuskandidat, men nå er svaret nei til fylkesmannens spørsmål om studenter får lov å knekke og kna innbyggerne. Pengene strekker ikke til, sier Baasland:

– Vi håper å få dette på plass igjen fra neste høst. Det er en god kapasitet å ha.

Nylig har Norsk Fysioterapeutforbund også bedt Sørlandet Sykehus om å ta imot flere i turnus.

– Det sier seg selv at hvis gapet blir for langt mellom tida etter utdanninga og når de får begynt i praksisen, så vil en del kunnskap gå tapt, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.