Rensker turområde for eksplosiver

Tre mineryddere skal de neste 14 dagene renske Gimlemoen skytefeltet i Jegersberg i Kristiansand med metalldetektorer.

Bombekaster

Slike bombekastergranater kan dukke opp når minerydderne fra Forsvarsbygg skal tråle skogen i Jegersberg. Granaten som vises her er funnet tidligere ved opprydding et annet sted.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

De regner med å finne gamle og farlige eksplosiver, sier prosjektleder Frank Robert

Frank Robert Pettersen

prosjektleder Frank Robert Pettersen i Forsvarsbygg.

Foto: Kjell Pedersen/NRK

Pettersen i Forsvarsbygg.

30 mål skal saumfares på jakt etter eksplosiver.

Årsaken er at området skal åpnes for salg til friluftsformål, da kan det ikke ligge gamle bombekastergranater i marken.

Dårlig rydding

– Ingenting blir borte av seg selv, og da det har vært dårlig med minerydding de siste årene regner vi med at vi finner en del, sier prosjektleder Pettersen.

Han er klar på at det ikke er småtterier som ligger under jorden i Jegersberg.

– Det vi finner kan være farlige eksplosiver, og de ligger godt gjemt under bakken, sier Pettersen.

Bombekaster

De spesialinnstilte metalldetektorene skal finne de udetonerte eksplosivene under bakken i Jegersberg.

Foto: Kjell Pedersen/NRK

Blindgjengere

På fagspråket kalles eksplosivene forsvaret leter etter for «blindgjengere».

Hagl

Det er ikke vanskelig å få øye på hagl i Slåttebekken som ligger i området.

Foto: Kjell Pedersen/NRK

– Vi ønsker å redusere muligheten for at noe kan eksplodere når vi senere i vår skal sette i gang flere tiltak.

Etter at forsvaret sluttet å bruke området til øvelser, har det blitt brukt til skytebane for leirduer. Slåttebekken som ligger i området har blitt kraftig forurenset av skytingen. Den skal renses i forbindelse med omgjøringen til friluftsområde.

– De høye blyverdiene i bekken påvirker fugl og fisk i området. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Pettersen.

Minerydderne har et arbeid foran seg som krever presisjon, nøyaktighet og tålmodighet, men optimismen er det ingenting å si på.

– Jeg ser veldig lyst på det og det skal bli godt å få ryddet opp i alt som ligger gjemt her oppe, sier minerydder Dan Osrønningen.

Minerydding

Det har blitt ryddet for eksplosiver i området før, men det er mange år siden nå.

Foto: Kjell Pedersen/NRK