Overtar Jegersberg gratis

Kristiansand kommune overtar Jegersberg, og sikrer området som friluftsområde for allmennheten. Kommunen overtar det 7,6 kvadratkilometer store området gratis.

Opprydding Jegersberg

Forsvarsbygg har gjennomført sikring og miljøopprydding av tidligere øvings-/skytebaner på ca. 22 dekar av eiendommene, som totalt er på over 7.600 dekar.

Foto: Pål Skovli Henriksen

Forsvaret varslet tidligere i høst at de ville selge det tidligere øvingsområdet. Statlige etater fikk forkjøpsrett. Miljødirektoratet bestemte seg for å bruke retten, og betale de drøyt 6,3 millionene som taksten lyder på. Men eiendommen overdras direkte til kommunen, skriver kommunen på sine nettsider.

– Et av byens flotteste områder

Kommunen forplikter seg til ikke å dele området eller bruke det til annet enn friluftsformål for allmennheten.

– Det er viktig at Jegersberg sikres som friluftsområde for byens befolkning. Derfor er jeg svært glad for at staten finansierer dette kjøpet og at allmenheten dermed sikres tilgang til en av byens flotteste områder i all fremtid, sier ordfører Harald Furre.

– Dette har vi jobbet for i mange år. Det passer bra at sluttspurten kom i 2015, Friluftslivets år. Det er en styrke at det tinglyses en heftelse om at området skal forvaltes som et friluftsområde i all fremtid, sier naturforvalter Trond Johanson i Kristiansand kommunes parkvesen i en pressemelding.

Han har arbeidet sammen med representanter fra Miljødirektoratet og Forsvaret for å få til en god løsning for området.

Gravemaskin i Jegersberg

Forurenset jord ble funnet mer enn hundre meter over skytebanen.

Foto: Daniel Jacobsen / NRK

– Hadde vært utbygd uten Forsvaret

Han er glad for at nok en tidligere Forsvaret-eiendom føres tilbake til allmennheten.

– Tidligere er Odderøya, Marvika og områder på Flekkerøy og Østre Randøy tilbakeført. Det er ikke tvil om at mange av områdene hadde vært utbygd om ikke Forsvaret hadde hatt restriksjoner på områdene, så Forsvaret har vært en utmerket friluftsforvalter, sier Trond Johanson.

Naturforvalteren sier at Baneheia og Jegersberg de mest brukte friluftsområdene i Kristiansand.

– Jegersberg er både et bynært turområde og et regionalt friluftsområde. Derfor er det viktig at det offentlige sikrer seg eiendommen til glede for alle. Det er godt utbygd med stier, løyper og turveier her, sier han.

Han forklarer at det i tillegg er kulturminner der, som Postveien, gravrøyser og kalkgruve. Det er også nyere kulturminner fra Forsvarets virksomheter.

– Det er også flere gode fiskevann her, disse er med i kommunens ordning med fiskekort, sier han.

Ryddet for sprengstoff og miljøgifter

Store deler av den produktive skogen er vernet som naturreservat og
landskapsvernområde. Området ligger tre til sju kilometer fra Kristiansand sentrum.

Området er nå ryddet for forurensing etter forsvarets aktivitet i området over mange år.

Forsvarsbygg har gjennomført sikring og miljøopprydding av tidligere øvings- og skytebaner på cirka 22 dekar av eiendommene, som totalt er på over 7.600 dekar.