Staten vil ikke verne Baneheia

Kristiansand kommune ønsker et sterkere vern av sin mest sentrumsnære bymark, men det er ikke aktuelt å starte en verneprosess nå, mener Miljødirektoratet.

Baneheia i Kristiansand

Baneheia er mye brukt som turområde hele året.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Ønske om vern av Baneheia

Det er området innenfor den røde stiplede linjen som kommunen ønsker å verne.

Foto: Kristiansand kommune

Politikerne i Kristiansand tok i 2008 initiativ til et sterkere vern av naturen i Baneheia, og kommunen ba staten sette i gang et arbeid med sikte på vern av området.

Fylkesmannen i Vest-Agder støtter initiativet og har bedt Miljødirektoratet ta stilling til spørsmålet om oppstart av en verneprosess med sikte på et landskapsvern i Baneheia.

I sommer ble saken purret og både kommunen og fylkesmannen aktualiserte saken på nytt overfor norske miljømyndigheter.

Kristiansand kommune ønsker snarest at Baneheia skal få status som landskapsvernområde, og fylkesmannen mener at området rommer naturkvaliteter, kulturminner og rekreasjonsverdier som kvalifiserer for vern.

– Ikke store nok naturkvaliteter

Men Miljødirektoratet er av en annen oppfatning og ønsker ikke å starte en verneprosess av området.

Det kommer frem i et ferskt brev til fylkesmannen som NRK har fått tilgang til.

«Med unntak av skogvern er det ikke aktuelt å sette i gang nye verneprosesser nå. Det er dermed ikke aktuelt å gå videre med en verneprosess for landskapsvernområde i Baneheia», heter det i Miljødirektoratets vurdering og konklusjon.

Seksjonsleder for naturarvseksjonen i Miljødirektoratet, Finn Katerås, utdyper vedtaket overfor NRK.

– Miljødirektoratet har per i dag et helt konkret mandat som går på vern av skog, marine områder og nasjonalparker. Vi har derfor ikke mandat til å sette i gang verneprosesser annet enn det som har med skogvern å gjøre. Og Baneheia har etter vår oppfatning ikke store nok naturkvaliteter som skogsområde, sier Katerås.

– Kan du forstå dersom kommunen er skuffet over svaret?

– Ja, det kan jeg forstå, men gitt de oppdragene og rammene som Miljødirektoratet jobber med i dag, så kommer ikke vi lenger i denne saken, sier han.

Overrasket over svaret

Ragnar Evensen

Teknisk direktør Ragnar Evensen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Teknisk direktør i Kristiansand kommune Ragnar Evensen sier han er overrasket over den vendingen denne saken har tatt.

– Vi er overrasket over dette svaret fra Miljødirektoratet. Ofte er det slik at staten ønsker vern og at kommunene er litt mer skeptiske, men i denne saken er det jo helt omvendt, sier han.

Evensen sier Kristiansand kommune ikke vil gi seg i denne saken og vil ta nye initiativ på nyåret.

– Vi vil følge opp denne saken med Miljødirektoratet over nyttår og be om å få en grundigere begrunnelse for hvorfor det ikke er ønskelig med et vern av Baneheia, sier Evensen til NRK.