Regjeringen satser på ny vei til Kjevik

Regjeringen vil at ny vei til Kjevik og flyplassen skal stå på egne bein. Det kan bety raskere bygging av ny vei.

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg sier ny vei til Kjevik er løftet ut av bypakka og skal stå på egne bein. Det kan bety raskere bygging av ny vei til Kjevik.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Statsminister Erna Solberg mener debatten lokalt om ny vei til Kjevik og flyplassen der har vært viktig. Diskusjonen har gått på om den skal være med i ei bypakke. Men nå har regjeringen tatt den ut av bypakke. Noe som kan bety at den kan bygges raskere.

Kristiansand lufthavn Kjevik

Kristiansand lufthavn Kjevik.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Regjeringen har nå avklart veien. Det gir mulighet for forsering, men vi lover ikke noe når veien skal bygges, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun forteller at lokale politikere ønsket ny vei ut av bypakken fordi den ikke har hatt direkte virkning på gående og syklende.

– Regjeringen har konkludert med at den tas ut av bypakken og må gå et eget løp, sier Solberg.

Les også:

Prioritering

Solberg sier regjeringen har gjort som lokalpolitikerne ønsket og veien skal ikke tas med i forhandlinger om bypakken, men inn i Nasjonal transportplan.

– Det er i neste runde av Nasjonal transportplan at prioriteringene skjer, sier Solberg.

Ny vegtrasè til Kjevik

Ny vei til Kjevik har vært planlagt i lang tid. Her er et av utkastene. Nå skal det bli fortgang i prosessen, lover statsministeren.

Foto: Kjell Inge Søreide/Statens vegvesen

Fornøyd

Både stortingsrepresentantene Åse Michaelsen fra Vest-Agder Fremskrittsparti og Norunn Benestad fra Vest-Agder Høyre er glad for det regjeringene har gjort med riksveien.

– Ny vei til Kjevik har vært et sterkt ønske for næringslivet i hele regionen. Det betyr mye for å få til vekst og nyetablering på Kjevik, sier Michaelsen til NRK.

– Regjeringa har vært opptatt av å få til løsninger som gir vekst på Kjevik, skyter Benestad inn.

Men ingen kan si noe når veien blir realisert.