Hopp til innhold

Presser på for fiberkabler til Tyskland

Sørlandspolitikere på Stortinget og Agder-ordførere ber om at det arbeides for at datafiberkabel blir lagt sammen med de nye strømkablene mellom Sørlandet og Tyskland.

Kabel Skagerak

Sørlandstinget vil ha Statnett til å bygge fiberkabel sammen med den nye strømkabelen mellom Sørlandet og Tyskland.

Foto: Lars Horn / Lars Horn / Baghuset

Ordførere, fylkesordførere og stortingspolitikere fra Agderfylkene har nå gjort et nytt framstøt for å få Statnett til å legge datafibre parallelt med de internasjonale strømkablene som skal legges fra Tonstad til Tyskland.

Statsminister Erna Solberg og sju av hennes kolleger mottar nå et brev der sørlandspolitikerne understreker viktigheten av at fiberkabler blir lagt. Det økonomiske perspektivet er et viktig moment.

– Alt taler for at å legge datafiber samtidig med nye strømkabler kan gi opp til 75 prosent reduksjoner i de totale kostandene, skriver politikerne i Sørlandstinget i brevet.

– Et eventyr for Sørlandet

Åse Michaelsen er blant avsenderne. FrP-politikeren kaller prosjektet en vinn-vinn-situasjon.

– Å koble de to tingene sammen vil gi et godt utbytte for oss på Sørlandet. Skal dette skje, så må vi være på banen nå. Jeg kan ikke se noen ulempe med prosjektet. Det vil bli et eventyr for Sørlandet dersom vi får dette til, sier Michaelsen.

I brevet skriver politikerne at Statnett har utttalt at de ikke ser det som sin oppgave å etablere internasjonale datafiber. Sørlandstinget uttrykker bekymring for at dette kan føre til at datafibrene ikke vil bli lagt. En rapport skulle være klar fra Statnett innen påske, men rapporten lar vente på seg. Nå er politikerne på Sørlandstinget lovet at rapporten skal være klar i mai.

– Samferdselministeren er positiv. Det er Statnett vi nå alle venter på, sier Michaelsen.

Er optimistisk

KrFs Kjell Ingolf Ropstad kjemper sammen med Michaelsen om en fremtidig fiberkabel. Han sier til NRK at alt ligger til rette, på tross av en noe skeptisk holdning fra Statnett i starten.

– Statnett er i utgangspunktet positiv til slike tiltak, men i denne saken valgte de å ikke ta med fiberkabelen i starten. De sa det ville være teknisk vanskelig å få det til. Det er nå avvist, og derfor ligger alt til rette for at dette skal bli mulig, sier Ropstad.

Stortingspolitikeren har tro på at fiberkabler blir en realitet.

– Jeg er optimist. Nå må Norge ta del i den verdiskapninga som skjer i nabolandene rundt oss, avslutter han.

Brev til Statsministeren

Brevet til Statsministeren ble postlagt i dag.

Foto: Skjermdump