Vurderer likevel fiberkabel til Tyskland

Statnett vil likevel utrede om det kan legges en fiberkabel sammen med den planlagte strømkabelen fra Sørlandet til Tyskland.

Nexans kabel Danmark-Norge

Kabelen som går fra Kristiansand til Danmark innbefatter også fiberkabel. Nå ønsker mange at fiber også legges til Tyskland.

Foto: Robert Hansen, Newswire

I mars kommer rapporten som redegjør for samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Statnett har fått konsesjon på en strømkabel mellom Sørlandet og Tyskland. Etter planen skal den stå ferdig i 2018.

Christer Gilje

Christer Gilje er kommunikasjonssjef i Statnett.

Foto: Statnett

– I utgangspunktet har vi ikke planlagt noen fiberkabel til Tyskland, men nå er konsulentselskapet Nexia i ferd med å utrede spørsmålet, sier kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett.

Det ligger allerede fire strømkabler mellom Norge og Danmark. Den nyeste, "Skagerrak 4" er utstyrt med fiber.

Kan gå glipp av millioner

Behovet for datalagring er stort og økende. Google har etablert seg i Finland og Facebook har kjøpt datalagringsplass i Sverige. Det har gitt Luleå 900 arbeidsplasser.

Fagfolk mener at Norge kan gå glipp av milliarder av kroner hvis det ikke blir lagt fiberkabler til utlandet. Slike kabler kan brukes til overføring av data fra utlandet og lagres i datalagringssentre i Norge.

– Problemet med å legge fiber til Tyskland er at det blir en veldig lang strekning. Vi regnet ut at det ble en dyr løsning og at det ville lønne seg å leie kapasitet fremfor å legge fiber selv, sier Gilje.

Agderpolitikerne ber om fiberkabel

Nordiske land er ideelle for datalagring fordi de har god tilgang på kraft og lav temperatur. Ifølge bransjeorganisasjonen IKT Norge, står store internasjonale selskap klare til å kjøpe lagringsplass.

Stortingspolitikerne fra agderfylkene har sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der de ber om at en fiberkabel blir med når byggingen starter.

IKT-Norge legger også press på Statnett og argumenterer både med samfunnsøkonomi og med nasjonale sikkerhetshensyn.

De påpeker at 85 prosent av all norsk datatrafikk i dag går via Sverige.

Plan for elektronisk kommunikasjon

Reiner Johannesson er politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han sier at det er viktig å legge til rette for fiberkabler, men legger til at dette primært bør skje ved hjelp av kommersielle aktører.

– Samferdselsdepartementet vil komme med en helhetlig plan for elektronisk kommunikasjon til høsten. Det blir en slags Norsk transportplan (NTP) for elektronisk infrastruktur, sier Johannesson.

I mellomtiden jobber konsulentfirmaet Nexia med å utrede nye tekniske løsninger og økonomiske forutsetninger for kabelprosjektet. Gilje sier at Statnett ikke har konkludert.

– Vi er orientert om at Statnett vil se på muligheten for å inkludere fiberkabel sammen med utenlandskablene. Denne vurderingen må gjøres i samråd med Statnett sine partnere og relevante myndigheter i Norge og utlandet, sier politisk rådgiver i Olje- og Energidepatemente, Einar Holmen.

Kabel Skagerak

Det er mer teknisk komplisert å legge fiberkabel til Tyskland enn til Danmark.

Foto: Lars Horn / Lars Horn / Baghuset