NRK Meny
Normal

Politisk ja til å fjerne gratis parkering

Fire av seks politikere i samferdselsutvalget i Vest-Agder synes Naturvernforbundets forslag om å innføre p-avgift ved offentlige bygg er en god idé.

Parkering ved Kristiansand Katedralskole

Kristiansand katedralskole Gimle er et av de fire stedene der Naturvernforbundet vil ha slutt på gratis parkering.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Naturvernforbundet jobber for å få slutt på gratis parkering ved fire offentlige bygg på Lund/Gimle i Kristiansand.

Eierne av byggene er enn så lenge negative, men departementet har sans for utfordringen.

Saken har vakt betydelig oppsikt og motstand lokalt.

– Nei, nei, nei! Nå får det være nok, skriver en leser på Facebook-siden til NRK Sørlandet. De fleste er sterkt imot og krydrer kritikken med ord som galskap, dumt og pisspreik.

Lokalt blir det opp til eierne av de enkelte byggene om de fortsatt skal ha gratis parkering, eller innføre betaling.

Siden Vest-Agder fylkeskommune driver den aktuelle videregående skolen, sendte NRK Sørlandet samme spørsmål til en representant fra hvert parti i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

Fire av seks er positive:

– Generelt synes jeg dette er en dårlig ide.

Harald Fauskanger Andersen, Høyre

– Vi gjør mye for å gjøre kollektivtrafikk, sykling og gange mer attraktiv, vi har under tvang innført rushtidsavgift og strammer inn parkeringsmulighetene i forbindelse med nye næringsbygg. Jeg synes ikke vi skal innføre omfattende nye tiltak av type «pisk» før vi vet mer om hvordan allerede innførte tiltak virker, sier Andersen.

– Ja, dette er en god ide.

Helge Sandåker, Arbeiderpartiet

– Dette bør gjøres flere steder. Bruk av personbil vil høyst sannsynlig gå ned om parkering koster, og tiltak som får dette resultatet må definitivt prøves ut. Det fører jo til økte utgifter for de det gjelder, men å betale for parkering er jo en realitet for svært mange allerede. Mange forskjellige tiltak må prøves ut for å få ned trafikken i og rundt Kristiansand, sier Sandåker.

– Ja, det er en god ide som bør prøves flere steder.

Oddlaug Hesland Tjomsland, Kristelig Folkeparti

– Det som er bra med forslaget, er at det blir likt for alle som parkerer foran offentlige bygninger. Mulig det da blir mer naturlig å ta offentlig kommunikasjon. Det som er dårlig med dette, er at kanskje de som opplever parkering foran sine private områder kommer til å få flere som egentlig da parkerer ulovlig. Det er jo ikke bra, sier Tjomsland.

– Nei dette er en dårlig ide.

Christian Eikeland, Fremskrittspartiet

– I forhold til å avgiftsbelegge i utkanten av sentrum, er vi ikke for. Vi vil heller jobbe for mer fleksible ordninger i sentrum med begrenset parkeringstid. Tror ikke p-avgift vil redusere biltrafikken. Jeg tror folk bruker bilen fordi de er avhengig av den. Det er en positivt tanke å få flere til å sykle og bruke buss, men jeg har mer tro på holdningskampanjer enn å avgiftsbelegge de som bruker bil. Det er viktig å legge til rette for kollektivbruk, men veldig feil å sette bilen opp mot kollektiv, sier Eikeland.

Eikeland er gruppeleder og svarer for Kåre Glomsaker som leder utvalget, men ikke har vært tilgjengelig for kommentar

– Ja, det kan være en god løsning

Sigmund Oksefjell, Senterpartiet

– Dette kan være en god løsning, men foreløpig er det etter min oppfatning ikke nok kollektivtilbud. Vi må få enda hyppigere avganger, samt bedre parkering for "park-and-ride". Først da kan vi ta tak i det, sier Oksefjell.

– Jeg er positiv.

Stein Inge Dahn, Venstre

– Akademia og kirken er kanskje de av våre offentlige samfunnsinstitusjoner som har vært tydeligst på alvoret i klimautfordringene, så jeg synes at det er helt naturlig at de tar en lederrolle i å sørge for begrensning av unødvendig bilbruk. I likhet med de fleste er jeg mer tilhenger av å bruke gulrot i stedet for pisk. Men etter å ha tenkt mer gjennom Naturvernforbundets gode forslag, er jeg kommet frem til at omfattende, gratis parkeringsarealer i sentrale strøk jo er en gedigen gulrot som oppfordrer til bilbruk. Og en gulrot som oppfordrer til bilbruk, bør jo alle være enig i er ufornuftig, sier Dahn

Se bildene av parkeringsplassene dette gjelder