Pasientombudet: Krever tiltak etter at nyfødt pike døde

Pasient- og brukerombud i Vest-Agder Gunhild Solberg ber Sørlandet sykehus gjøre nye undersøkelser av et spedbarnsdødsfall på barselavdelingen for å unngå slike dødsfall i fremtiden.

Gunhild Solberg

Pasientombud Gunhild Solberg mener Sørlandet sykehus må ta grep for å unngå spedbarnsdødsfall i fremtiden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Pasientombudet mener saken er meget trist og tragisk og hun er glad for fylkeslegens grundige gjennomgang av hva som skjedde da et nyfødt jentebarn døde av mangel på næring på barselavdelingen ved Sørlandet sykehus i september i fjor.

Solberg mener nå at Sørlandet sykehus bør gjøre flere og grundige undersøkelser og se på sine rutiner ved barselavdelingen for å sikre seg mot at slike hendelser skjer igjen.

– Slike ting skal ikke skje og sykehuset burde ha rutiner som gjør at de fanger opp hvilke barn som er i risikosonen og at det er rutiner for å følge opp disse barna hele veien. Sykehuset må snu enda flere steiner for å finne ut hvordan man kan forebygge dette slik at det ikke skjer igjen, sier Solberg til NRK.

Hun poengterer at hun har lest tilsynsrapporten fra fylkeslegen, men at hun ikke kjenner saken inngående og ikke vet konkret hva sykehuset har gjort i ettertid.

Forundret og overrasket

Obduksjonsrapporten etter dødsfallet gir ingen klare konklusjoner, men fylkeslegen fastslår at det nyfødte jentebarnet ikke fikk næring av betydning de siste 10-12 timene før hun døde og at dette settes i sammenheng med dødsfallet.

Pasientombudet sier hun ble meget forundret og overrasket da hun fikk høre om årsaken til spedbarnsdødsfallet.

– Det er veldig sjeldent at et friskt og livskraftig barn plutselig dør. Og jeg ble overrasket da jeg hørte om dødsfallet og bakgrunnen for dette. For det skal jo ikke skje på en barselavdeling, sier hun.

– Sykehuset har ansvaret

Assisterende klinikksjef ved kirurgisk avdeling Siv Ostermann sier i et intervju med NRK at ledelsen ved sykehuset tar ansvar for det som har skjedd.

– Det er sykehusets ledelse som har ansvar for rutiner og at rutinene blir fulgt opp, sier Ostermann.

– Hva skjer med dem som ikke har fulgt rutinene?

– Vi har hatt en gjennomgang med de involverte og hele avdelingen, og det vil bli nye møter når ferien er avsluttet. Vi vil se om vi kan optimalisere rutinene enda mer, sier hun.

– Hva sier de som var på jobb den natten i september i fjor?

– Jeg har ikke konkret snakket med de, så det kan jeg ikke uttale meg om. Men det er klart at dette er traumatisk.

Ostermann sier kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus har startet et prosjekt som skal se på oppfølgingen av nyfødte.

– Så mitt inntrykk er at denne avdelingen skal klare å løse dette så det ikke skjer igjen, avslutter Ostermann.

Sørlandet sykehus Kristiansand brøt loven da en nyfødt jente døde på barselavdelingen i fjor. I en tilsynsrapport slår fylkeslegen fast at den lille jenta ikke fikk nok næring.