Ordførere anbefaler Djupedal

Fire ordførere i Aust-Agder rykker ut med støtte til fylkesmann Øystein Djupedal. De ber om at han blir valgt som ny fylkesmann for Aust- og Vest-Agder.

Ordførere for Djupedal

Ordførerne i Risør, Åmli, Grimstad og Gjerstad anbefaler Øystein Djupedal som fylkesmann for både Aust- og Vest-Agder når embetene slås sammen fra nyttår.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

De to embetene blir slått sammen fra nyttår. Stillingen er lyst ut og søknadsfristen er 19. mars.

– Djupedal har vært en viktig pådriver for utviklingen i landsdelen og har vært svært konstruktiv i samarbeidet med kommunene, skriver ordførerne i uttalelsen.

Ordførerne mener samspillet og kommunikasjonen mellom kommunene og fylkesmann Djupedal på mange felt har gått fra relativt store motsetninger, til å bli gjennomgående positivt.

Hans Antonsen

Hans Antonsen sier Djupedal gjorde skepsisen til skamme i Aust-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Per Kristian Lunden

Ordfører i Risør Per Lunden synes samarbeidet med Djupedal har vært svært godt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Djupedal har gjort en meget god jobb for Aust-Agder, han har løftet Aust-Agder og vært flink til å profilere fylket utad, sier Reidar Saga (Ap), ordfører i Åmli.

Skepsisen snudd

Djupedal ble møtt motstand da han ble ansatt som fylkesmann i Aust-Agder. I Vest-Agder er det nå skepsis mot å velge den tidligere SV-politikeren.

– Vi hadde den samme skepsisen i Aust-Agder. Han har gjort den til skamme og gjort en kjempejobb. Hvis vi hadde fortsatt med en egen fylkesmann for Aust-Agder, er det ganske sikkert at han ville ha fått fortsette. Vi tror han også kan gjøre en god jobb for hele Agder, sier Hans Antonsen (V).

Ordfører i Risør Per Lunden (Ap) uttaler:

– Vi er veldig fornøyd med Djupedal. Vi har gode erfaringer i vårt samarbeid med han, og vil gjerne at han fortsetter.

Usikker

Med på møtet i dag var også ordføreren i Froland, Sigmund Pedersen. Han ville ikke undertegne uttalelsen.

– Jeg tar betenkningstid, jeg er usikker på om det er riktig av oss. Jeg vil vite at jeg har støtte for å gjøre det, men det kan godt være at Djupedal er et godt valg, sier Pedersen.

Uttalelsen ble vedtatt etter styremøtet i regionsamarbeidet Østre Agder, der fem av de åtte ordførerne var til stede. Tvedestrand-ordfører Jan Dukene var ikke med i dag, men vil ventelig slutte seg til senere. Arendalsordfører Einar Halvorsen var heller ikke til stede.

Per Kristan Lunden (nærmest) på møte med ordførere i Østre Agder

Fem av de åtte ordførerne var til stede på dagens styremøtet i regionsamarbeidet Østre Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK