Ønsker sykkelparkering til 300 000 kroner

Ledelsen på Sam Eyde videregående skole i Arendal håper at en ny sykkelparkering til 300.000 kroner, skal få flere ansatte til å sykle til jobb.

Sam Eyde videregående skole

Sam Eyde videregående skole i Arendal ønsker en ny sykkelparkering der ansattes sykler kan stå trygt.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Flere av de 320 ansatte, har gitt uttrykk for at de fastmonterte sykkelstativene som allerede finnes ved skolen, ikke er sikre nok.

– Å sette fra seg sykler til opp mot 30 000 kroner der det ferdes mange, sitter langt inne, sier assisterende rektor ved Sam Eyde videregående skole, Jon Tveito.

Sykkelparkering til 300 000 kroner

På bakgrunn av dette har det kommet forslag om å få på plass en ny, låsbar sykkelparkering for ansatte på skolen.

Jon Tveito

Assisterende rektor ved Sam Eyde videregående skole, Jon Tveito.

Foto: Miriam Grov / NRK

Den ønskede parkeringen skal beskytte syklene mot hærverk og tyveri, vær og vind. Den skal ha plass til rundt 50 sykler.

Kostnaden ved å etablere en slik parkering, er anslått til 300 000 kroner. Målet er blant annet å få flere ansatte til å sykle til jobb.

– Det vil gi en stor helsegevinst, sier Tveito.

Skal behandles i fylkesutvalget

Tirsdag skal fylkesutvalget i Aust-Agder behandle saken.

Ifølge sakspapirene til fylkesutvalget, er det god plass i de allerede eksisterende sykkelstativene ved skolen. Likevel er det ønskelig med en ny sykkelparkering for ansatte.

– Vi ønsker at det skal være mulig å sette fra seg en dyr sykkel på et sted hvor man kan være helt sikker på å finne den igjen når man skal hjem igjen, sier Tveito.

Elever vil ha samme mulighet

Elevrådsleder ved Sam Eyde videregående skole, Tage Reiersøl, mener at elevene også har behov for en slik sykkelparkering.

– Mange elever opplever at syklene blir «bøllet» med og står utrygt, sier han.

Nå ønsker han at elevene skal få samme mulighet som de ansatte.

– Det kan være greit for elevene å ha en trygg plass å sette sykkelen sin. Da vil kanskje flere elever sykle også, sier han.

Tveito utelukker ikke at det også kan bli bedring for elevene.