Ønsker kystperler på Unescos verdensarvliste

Uthavner langs Agder-kysten høster anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Nå er målet å få turistmagnetene inn på Unescos verdensarvliste.

Merdø uthavn

Den godt bevarte øyperlen Merdø, utenfor Arendal, forteller i likhet med de andre uthavnene langs agderkysten historien om sørlandets sentrale rolle under seilskutetiden.

Foto: Odd Rømteland / NRK

«Uthavner i verdensklasse» er et nytt prosjekt, i regi av fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, som skal sørge for at uthavnene bevares for framtida.

Det ønskes å skape felles retningslinjer som kystkommunene skal følge, for å sikre bærekraftig forvaltning av uthavnene.

– Helt unike

Kulturvernleder i Aust-Agder fylkeskommune, Aadne Sollid, sier uthavnene på Sørlandet er helt unike. Dette begrunner han med at man ikke kan finne tilsvarende havner andre steder, hverken i Norge eller resten av verden.

Aadne Sollid

Som kulturvernleder har Sollid regionalt forvaltningsansvar for alt fra boliger fra middelalderen til små uthavner.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det gjør at vi mener de har en nasjonal og internasjonal verdi. Både som enkelthavner, og ikke minst når man ser dem samlet sett.

Uthavnene på Sørlandet kan finnes langs hele agderkysten, fra Risør til Flekkefjord.

Krevende prosess

Selv om mange av uthavnene er godt bevarte, er de sårbare for endringer, ifølge prosjektleder Hege Kristin Martinsen.

Hege Kristin Martinsen

Martinsen har den siste tiden reist rundt på Sørlandet for å forklare hva prosjektet innebærer.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Hun forteller at fylkespolitikerne har bestemt at de skal satse på å få uthavnene i en posisjon der de kan komme på verdensarvlisten, men at det er mye som må skje innen den tid.

– Det er en krevende prosess og dette er noe som vil ta lang tid. Derfor jobber vi på kort sikt med å få en mer helhetlig og lik forvaltning av uthavnene. Slik at de skal håndteres likt, selv om de er i forskjellige kommuner.

Turisme

Sollid sier at funksjonen til uthavnene har endret seg gjennom tiden. Nå står de tomme store deler av året, og fungerer hovedsakelig som en turistattraksjon.

Svinør

Svinørs uthavn har vært en av Norges mest brukte, med over 20 faste loser. Den nære beliggenheten til Lindesnes er en av årsakene til at tidlig ble en viktig uthavn.

Foto: Jan-Robert Jore

Han mener derfor det er essensielt å gjøre dem mer tilgjengelige for folk, men før den tid må de finne ut i hvilke stand disse havnene er, og hvor mye belastning fra turisme de tåler.

– Det viktigste for oss er at vi sikrer dem, sånn at vi får uthavnene med oss inn i fremtiden.