Ønsker å flytte Statens helsetilsyn til Arendal

120 statlige arbeidsplasser i Oslo bør flyttes til Arendal. Det foreslår Høyre lokalt, og foreslår å flytte Statens helsetilsyn.

Utbygging i Barbu

Barbu-utbygging ble vedtatt av politikerne i Arendal i 2011. Nå jobbes det for å få statlige arbeidsplasser til dette området.

Foto: NRK

I et brev til både Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal – og moderniseringsdepartementet og Statens helsetilsyn foreslår Arendal Høyre å flytte Statens helsetilsyn fra Oslo til Arendal.

I brevet som er undertegnet av Fylkesordføreren i Vest-Agder, Terje Damman (H), Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand og opposisjonsleder i Aust-Agder fylkesting, Torunn Ostad (H) viser de til en samtale med Statsråd Jan Tore Sanner der det ble avtalt at fylkesmannsembetet vil bli i Arendal.

Realistisk

Invitasjonen til å flytte ses i sammenheng med Regjeringens arbeid med å vurdere utflytting av statlige arbeidsplasser.

– Vi mener det er realistisk og at det er gode muligheter for at vi får dette til, sier gruppeleder i Arendal Høyre, Geir Fredrik Sissener.

Geir Fredrik Sissener på talerstol

Geir Fredrik Sissener ønsker å få Statens helsetilsyn til Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hvis ønsket til Høyre går gjennom, vil det gi 120 nye arbeidsplasser til Arendal. Initiativtakerne har sett på Barbu, Sørlandet kunnskapshavn del 3 og Fløybyen som realistiske steder å ha lokalene til helsetilsynet.

– Vi prøver å utvikle Fløybyen som vil bli et fantastisk sted med en vanvittig beliggenhet for Statens helsetilsyn, sier Sissener.

Forslaget har fått støtte i bystyret.

God kompetanse

Sissener sier videre at det er god helsefaglig kompetanse i regionen.

– Vi har et betydelig og godt helsemiljø gjennom sykehuset, alle stillingene i kommunen, Østre Agder, Universitetet i Agder, Fylkesmannsembetet og legevakten. Samtidig kommer de privatpraktiserende legene.

De legger også vekt på et betydelig juridisk miljø med flere større advokatselskaper i byen.

Lite sannsynlig

Selv om det er et sterkt ønske lokalt er ikke optimismen like stor sentralt hos dem det gjelder.

Nina Vedholm

– Hyggelig å bli spurt, men ellers takk sier kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Statens helsetilsyn.

Foto: Helsetilsynet

– Det er alltid hyggelig å være ønsket. Sørlandet er et vakkert sted, men vi har ingen planer om å flytte Statens helsetilsyn ut av Oslo, sier Nina Vedholm, kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at brevet er mottatt og at saken er til behandling, men statssekretær Fredrik Gierløff gir lite håp om gjennomslag.

– Omorganiseringen av helseforvaltningen er nå sluttført, og det er for tiden ikke aktuelt å flytte Statens helsetilsyn, sier Gierløff.

Han viser til at regjeringen generelt er opptatt av at statlige arbeidsplasser også skal etableres utenfor Oslo.

Dette er også årsaken til at instansen Helseklage i en omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen i fjor ble bestemt at skulle flyttes til Bergen.