Hopp til innhold

Nå blir det nattestengte tunneler i over ett år

Statens vegvesen skal gjøre omfattende vedlikeholdsarbeider i Oddernestunnelen og Baneheitunnelen i Kristiansand. Veiarbeidene starter 1. mars neste år og vil holde på i over ett år.

Oddernestunnelen

Det blir omfattende kvelds- og nattarbeid i Oddernestunnelen og Baneheitunnelen neste år som vil få konsekvenser for bilistene.

Foto: Einar Kleveland / NRK

Statens vegvesen er i gang med et omfattende rehabiliteringsprogram for riksveitunneler og dette omfatter blant annet en stor oppgradering av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen på E18.

– Dette er det største og mest omfattende vedlikeholdsarbeidet vi har gjort siden de to tunnelene ble bygget, sier prosjektleder i Statens vegvesen Jan Helge Egeland, til NRK.

Målet er økt sikkerhet mot brann og trafikkulykker og for å tilfredsstille kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019.

På landsbasis omfattes 200 riksveitunneler, og i Region sør er det totalt 32 tunneler som planlegges utbedret.

Konsekvenser for bilistene

Jan Helge Egeland

Prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen.

Foto: Samir Kolikcija/Statens vegvesen

Arbeidene som medfører nattestengning av de to tunnelene i Kristiansand, starter 1. mars 2017 og skal holde på helt frem til sommeren 2018.

– Alt arbeid skal utføres som kvelds- og nattarbeid og det betyr at ett tunnelløp gjennom både Oddernestunnelen og Baneheitunnelen vil være stengt på hverdager mellom klokken 22.00 – 06.00, sier Egeland.

Det vil være en del arbeider som krever lengre stengetid og det er derfor også aktuelt å stenge fra lørdagskveld og helt til mandags morgen klokken 06.00, ifølge prosjektlederen.

– Vi stenger en tunnel i Oddernestunnelen og en tunnel i Baneheitunnelen i samme kjøreretning hver natt. Mens vi gjør det så avvikler vi all trafikk, toveis, i motgående tunnelløp, sier Egeland.

Han sier at toveistrafikken i samme tunnel skal skilles med en midtdeler, såkalt klemfix, sammenhengende fra Bjørndalssletta til Gartnerløkka.

– Denne midtdeleren er omfattende å sette opp og ta ned, og vi må derfor la denne stå også på dagtid når trafikken går i begge løp. Dette vil medføre at det ikke vil være mulig for bilistene å skifte felt i tunnelen på dagtid. Men i det store og hele tror jeg ikke bilister på dagtid vil merke så mye av det vi holder på med, sier han.

Egeland poengterer at utrykningskjøretøyer kan krysse over disse sperringene hvis de er nødt til det.

Omfattende tiltak

Det er omfattende arbeider som nå skal gjøres i de to tunnelene.

– Vi skal gjøre mye på det tekniske anlegget, men vi skal også ned i kjørebanen i Baneheitunnelen og gjøre noe med overvannsanlegget. Så det er ganske omfattende, ikke minst tatt i betraktning trafikkavviklingen mens vi holder på, sier Egeland.

Tiltakene i Oddernes- og Baneheitunnelen:

 •  Utvidelse av 9 tekniske bygg.
 •  Tettere med nødtelefon i ramper Baneheia.
 •  Noe bergsikring i Baneheitunnelen.
 •  Utskifting til brannbestandige fuger mellom veggelementer.
 •  Supplering av PE-skum og brannbeskyttelse.
 •  Brannbestandige dykkere i overvannskummer.
 •  Utskifting av overvannsrør, kumrammer og lokk i Baneheitunnelen.
 •  Flytting av 3 brannhydranter inne i tunnelene.
 •  Oppgradere vifter til 50 MW brannventilasjon.
 •  Kabelbruer og lysarmaturer skiftes ut.
 •  Nye ledelys hver 25. meter.
 •  Nye digitale videokamera.
 •  Utskifting av gamle kabler til kabler med brannmotstand.
 •  Utskifting av bommer.
 •  Oppretting av redundant forsyning til nødutstyr.
 •  Utskifting og oppsetting av nye skilt.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 1,22 kr
Dyrest kl. 18 1,64 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 5,6 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,7 kr En vask
 • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
  + 8,7 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 5 %