Oljebedriftene løfter næringslivet i Agder

Bedriftene i NODE-klyngen går bedre enn noen gang. Ferske tall viser nå, for første gang, hvor viktige disse bedriftene er for landsdelen.

Arbeider på Aker Solutions

Ansatte i NODE-bedriftene står for dobbel så høy verdiskapning som resten av næringslivet på Sørlandet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Olje- og gassindustrien på Sørlandet vokser, og drar resten av landsdelen med seg.

En ny rapport om ringvirkningene til NODE-bedriftene viser at 10 prosent alt som produseres på Agder er knyttet til NODE.

Skaper dobbelt så mye

Anne-Grete Ellingsen

NODE-leder Anne-Grete Ellingsen peker på de positive ringvirkningene NODE har på andre bedrifter og virksomhet i Agder.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK
Knut Mjåland

Knut Mjåland, direktør i Aker Solutions, er stolt over hva NODE-bedriftene har oppnådd.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

NODE er en betydelig bidragsyter til verdiskaping på Sørlandet. Verdiskapning per ansatt er dobbelt så høy som resten av næringslivet på Agder, og skårer 60 prosent høyere enn gjennomsnittet i norsk arbeidsliv.

Og ringvirkningene av bedriftene når ifølge NODE-lederen langt utenfor bedriftenes vegger.

– I tillegg har du formidable ringvirkninger innenfor handel, service, tjenesteyting og kultur – i det hele tatt alt det som ligger rundt NODE bedriftene og som ikke er målt i denne rapporten, sier Anne-Grete Ellingsen, daglig leder i NODE.

Flinkest i klassen

NODE-bedriftene er godt over gjennomsnittet i Norges crème-de-la-crème-bransje – maritim og offshorenæring. Bedriftene er ifølge rapporten blant de flinkeste i klassen – i den beste klassen.

I dag var lederne noen av bedriftene sammen med NODE-sjefen på besøk på verkstedet til Aker Solutions på Dvergsnes i Kristiansand.

Aker-sjefen er imponert over hva bedriftene har oppnådd så langt.

– Det at vi samhandler slik vi gjør i NODE og faktisk klarer å ta mere ut av potensialet som ligger innenfor olje og gass som vi i all hovedsak jobber innenfor – det er bare imponerende, sier direktør Knut Mjåland i Aker Solutions.


Nasjonale og internasjonale ringvirkninger


NODE-klyngen består av 63 bedrifter med 119 filialer i Agder innen maritim og offshore leverandørnæring. Aktiviteten genererer totalt 15 000 arbeidsplasser i Norge og skatteinntekter på 10,5 milliarder kroner.


Men NODE er også en sterk global klynge som kjøper varer og tjenester fra flere land for om lag 10 milliarder kroner. Mange europeiske land bidrar betydelig til klyngen, men de viktigste importlandene er Kina, USA og Sør-Korea.

Samlet genererer NODE-klyngen nesten 31 000 jobber i utlandet, i tillegg til 15 000 i Norge. Det betyr at to av tre personer sysselsatt direkte eller indirekte av NODEs aktiviteter jobber i utlandet.