Hopp til innhold

NRK avslører: Høyre-politiker bygget ulovlig i strandsonen

Toppolitiker i Arendal bygget ulovlig rom, dør, trapp, platting, støttemur og vinduer. – Det som er gjort her, er lovbrudd, sier kommunen.

Eiendom Kolbjørnsvik etter ombygging.
Eiendom i Kolbjørnsvik før den ble solgt i 2016

Eiendommen ligger på Hisøya i Arendal. Bildene viser husene før og etter ombyggingen.

Foto: 1 privatmegeleren, 2 John-André Samuelsen, NRK

I et verneverdig sjøområde på Hisøy har den profilerte ordførerkandidaten Linda Dagestad Øygarden (H) og mannen gjort store inngrep på sin eiendom.

Men ikke alt er godkjent.

NRK kan nå avsløre at det er gjort sju ulike endringer, uten at det er søkt om. Ekteparet risikerer krav om riving og bøter.

Da NRK i forrige uke begynte å stille spørsmål, rådførte Øygarden seg med en venn i First House. Hun skrev et Facebook-innlegg om våre undersøkelser og tipset lokalavisa.

Vi beklager at det har blitt gjort feil i denne saken, og vi vil selvsagt bidra til å oppklare alt som har skjedd, skriver Høyre-politikeren i en e-post.

Flere svar fra Øygarden ligger lenger nede i artikkelen.

Høyres ordførerkandidat i Arendal, Linda Dagestad Øygarden

Lokalpolitiker og ordførerkandidat Linda Dagestad Øygarden (H) ble på nytt valgt inn i bystyret i Arendal i 2019.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Jeg ble veldig satt ut

NRK spurte også Arendal kommune om byggesaken til Øygarden, og det tok ikke lang tid før tre ansatte fra kommunen selv reiste ut til huset for å gjøre undersøkelser.

Under befaringen ble sju feil oppdaget, ifølge kommunens rapport.

Doble glassdører er ikke søkt om

1. Foran terrassen mot sjøen er det satt inn en dobbel glassdør det ikke er søkt om.

2. Bak døren er det innredet et rom det heller ikke er søkt om.

3 og 4: Murtrapp og platting på vestsiden er bygget uten søknad.

Eiendommen i Kolbjørnsvik

5. En støttemur på høyre side av terrassen er ulovlig satt opp.

Vinduer mot sør-øst på eiendommen

6. Vinduene mot nord-øst er større enn hva det er søkt om.

7. WC er flyttet under tilbygget, og ikke der det opprinnelig var tegnet inn og søkt om.

Øygarden skriver til NRK at de ikke har søkt om trapp og platting fordi de «fikk opplyst i møte med kommunen at tiltaket ikke ble ansett som søknadspliktig».

Dette er kommunen uenig i.

– Jeg ble veldig satt ut da Øygarden under befaringen nå konfronterte meg med at jeg skulle ha sagt ja til dette, sier saksbehandler Stian Dalen.

Han mener det er helt usannsynlig at han skal ha sagt muntlig ja i et møte.

– Hadde jeg fått spørsmålet om dette, ville jeg sagt at dere må søke. Det som er gjort her, er lovbrudd.

Ulovlig trapp

Fra kommunens befaring 6. juni. Denne trappa er i følge kommunen ikke søkt om.

Foto: Arendal kommune
De doble dørene og et 6 meter bredt rom innenfor er ikke søkt om.

De doble dørene og oppholdsrommet på samme plan er det heller ikke søkt om.

Foto: Arendal kommuhne
Vinduene mot sør-øst er større enn hva det er søkt om.

Vinduene mot sør-øst er bredere og større enn i søknaden som Arendal kommune har mottatt.

Foto: Arendal kommune
Toalett som skulle vært montert i dette rommet er flyttet til en annen del av bygget.

Toalett, som etter søknaden skulle vært montert i dette rommet, er flyttet til et annet sted i bygget.

Foto: Arendal kommune

Ukjente tegninger

Saksbehandleren ble også overrasket da det under samme befaring dukket opp tegninger han sier han aldri har sett før.

– Jeg ble forfjamsa, men jeg la merke til datoen og stusset på hvorfor ikke disse var tatt inn i søknaden, sier Dalen.

Tegningene var datert oktober 2017, samme måned som Øygarden fikk ja til å gå i gang med byggingen. De inneholdt både trapp, platting og mur, ifølge Dalen.

Det samme som ble bygget, men som ikke ble søkt om.

– Det er liksom så rart at de ikke er sendt inn. De kommunen fikk var ikke veldig detaljerte, sier Dalen.

Disse tegningene er laget av noen andre enn av arkitektfirmaet som ble brukt.

Linda Øygarden - byggetegning

Saksbehandler Stian Dalen tok et bilde av tegningene han aldri hadde sett før.

Mener arkitekten gjorde en feil

Øygarden og mannen brukte KB Arkitekter som ansvarlig søker. Arkitekt Thorvald Bernhardt sier han ikke har kjennskap til flere av disse arbeidene som er utført.

– Den utvendige trappen, plattingen, ny forstøtningsmur og innredet rom for opphold, der det tidligere var sisterne er uten vår kunnskap, sier Bernhardt.

Til NRK sier arkitekten at de glemte å ta med noen endringer som skjedde under byggingen da de sendte inn de siste papirene til kommunen.

Øygarden skriver til NRK at «basert på de tegningene vi fikk fra arkitekten og vår kontakt med dem, hadde vi grunn til å tro at alt var i orden. Nå ser vi at de ikke har fulgt opp sitt ansvar ved å melde inn endringene i søknaden om ferdigattest, og det er sterkt beklagelig.»

Høyre-politikeren avviser at de ønsker å legge skylden på andre.

Hun sier nå at de ønsker å rydde opp i feilene og kommer til å rette seg etter det kommunen krever.

Linda Dagestad Øygarden sammen med Erna Solberg

Øygarden er en profilert politiker i Arendal, og Høyres ordførerkandidat til årets lokalvalg. Her med Høyre-leder Erna Solberg. Bildet er publisert på Øygardens Facebook-side.

Foto: SKJERMDUMP FRA ØYGARDENS FACEBOOKSIDE

Ble ikke behandlet politisk

Øygarden har mer enn ti års erfaring som politiker i bystyret i Arendal, som også behandler byggesøknader i kommunen.

I 2016 kjøpte Øygarden og mannen eiendommen i strandsonen øst på Hisøy, som besto av to eldre hus.

Året etter søkte de om riving og gjenoppføring av et anneks, et tilbygg og fasadeendring av hovedhuset.

Øygarden satt ikke i bystyret da de fikk byggetillatelse i 2017, men var gjenvalgt da hun fikk innvilget ferdigattest i 2020.

Byggesaken ble aldri behandlet politisk, og ekteparet fikk flere dispensasjoner.

Eiendom ordførerkandidat for Høyre i Arendal

Området har en egen reguleringsplan fordi det er historisk og har en spesiell kulturell verdi.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Annekset ble revet, og mellom 60 til 80 lastebillass med steinmasser ble kjørt bort fra eiendommen, ifølge entreprenøren som NRK har snakket med.

Det ble deretter bygget et nytt og større funkishus der annekset sto tidligere.

Øygarden fikk også tillatelse til å bygge en flytebrygge. Statsforvalteren rådet kommunen til å si nei til dette, men kommunen sa likevel ja.

Eiendommen til ordførerkandiat Linda Dagestad Øygarden

Eiendommen ligger i Helsviga på østsiden av Hisøya.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Må svare kommunen

Øygarden og mannen har fått en frist frem til 20. juni for å svare kommunen og avklare mulige feil og misforståelser.

Etter dette har ekteparet to valg for det som ikke blir godkjent av kommunen.

De kan søke om tillatelser for det de alt har gjort, eller de kan rive det som er ulovlig oppført, ifølge enhetsleder Ola Skei Bekken i Arendal kommune.

Linda Dagestad Øygarden under en valgdebatt i Arendal

Øygarden i debatt med andre lokalpolitikere under et arrangement på Bjellandstrand gård i Arendal i mai.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Dersom de søker om godkjenning for det som er gjort ulovlig, vil saken behandles som om ingenting er bygget fra før.

Ekteparet kan da enten få tillatelse, eller krav om å rive det som er bygget ulovlig.

Bekken sier de ikke kommer til å gi bøter i denne saken før alt er avklart. Han legger til at kommunen tar slike saker på alvor.

Man bør forholde seg til tillatelsen og tegningene som fulgte. Erfaringsmessig skal terskelen vær lav før det bør sendes inn endringssøknad særlig i hundremetersbeltet og verneområdet, sier Bekken.

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne saken? Send meg gjerne en epost! Tidligere har jeg blant annet skrevet om ulovlig bygging i strandsonen i Tjøme kommune

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Fulle søppeldunkar i Grimstad

Klarer ikkje ta unna søppelet: – Folk må gidde å gå litt

Forsvaret bekrefter at det de fant tidligere i dag ikke er eksplosiver.

Forsvaret fann mistenkeleg gjenstand: – Ikkje eksplosiv

E-18 forbi Bamble handelspark

Kjemper om E18-kundene med stadig større handelsparker – forsker mener bysentrum blør

Drukningsulykke Gjerstad

18-åring døde i drukningsulykke i Gjerstad

null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 06 0,96 kr
Dyrest kl. 00 1,03 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %