NRK Meny
Normal

Norges mest moderne politistasjon åpnet

Den myke trefasaden med fargerike aluminiumselementer på Arendals nye politistasjon skal signalisere etatens kjerneverdier: åpenhet overfor publikum og autoritet.

Arendal politistasjon - fasade

Arendal politistasjon er tegnet av Filter Arkitekter og utsmykningen er ved Edith Lundebrekke.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Bygningen imponerte justis- og beredskapsminister Anders Anundsen:

Anders Anundsen åpner nye Arendal politistasjon

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen under åpningen av Nye Arendal politistasjon.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

– Å være med på åpningen av Arendal politistasjon, er flott! Ikke bare fordi bygningen er fin, men fordi politiet fortjener et bra sted å være. Nå har vi endelig fått et bygg som er designet for å være politistasjon, sa Anundsen ved åpningen av bygget i formiddag.

Vil bety mye for ansatte og publikum

Politimester Kirsten Lindeberg mener at byggets funksjonalitet vil åpne for bedre politiarbeid.

– Det å kunne tilby våre ansatte skyteopplæring på stedet, er en av de flotte kvalitetene. Men det er også andre ting. Politiarbeidet vil bli mer effektivt, og publikum vil virkelig merke det. De ansatte har arbeidet under kummerlige forhold og hatt dårlig inneklima. Nå får de en hverdag som er helt annerledes, sier Lindeberg.

Nytt politihus i Arendal

Knutepunkt

Tidligere holdt politiet til i Statens hus på Tyholmen i sentrum.

Nye Arendal politistasjon blir et regionalt knutepunkt for polititjenestene i Aust-Agder, sentralt plassert på Stoa ved det som blir den nye innfartsveien mellom Arendal og E18.

Omvisning

Politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad viser justisministeren rundt på den nye politistasjonen.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Brannvesenet og Sivilforsvaret er lokalisert på den samme tomta, og dette gir muligheter for bedre samarbeid og felles beredskapsplaner.

– Alt er bra!

– For Arendal politistasjon er det en veldig stor dag. Etter 56 år i byen i utslitte lokaler, er vi veldig fornøyd, sier politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad.

– Hva blir det beste?

– Alt er bra, sier Krogstad og ler.

Skytebane Arendal politistasjon
Foto: Leif Dalen / NRK

Funksjonelt

Politistasjonen har kostet om lag 200 millioner kroner, og rommer blant annet publikums-ekspedisjon, politivakt, arrest, kriminalteknisk laboratorium, avhørsrom skytebane, garasje, garderober, hundestall, luftegård for hunder, beslag-lager og lager for hittegods, kontorer, spiserom og møterom.

Anders Anundsen og Kirsten Lindeberg

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen overleverte lokalene til Agder politidistrikt ved politimester Kirsten Lindeberg.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

En skytebane i kjelleren gjør at politiet nå slipper å reise til Birkenes for å trene på skyting. Dermed spares mye tid som ellers hadde gått med til transport.

Flere soner

Bygget har flere soner. En for besøkende, en hvor bare politiansatte kommer inn og en indre sone som bare er for kriminalteknikere. Publikumsfasilitetene er gode med kundemottak i lukkede rom, slik at personvernet ivaretas på en god måte.

Arendal politistasjon er tegnet av Filter Arkitekter AS og fasadeutsmykningen er laget av Edith Lundebrekke.

Arendal politistasjon og brannvakta

Politistasjonen og brannstasjonen ligger nesten vegg i vegg.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK