Naboer fortviler over vann på ville veier

Under utbyggingen av riksvei 9 gjennom Skomedal i Bygland har beboere flere ganger opplevd at enorme vannmasser har rasert eiendommene deres. Vegvesenet beklager.

Skomedal Rv9 Riksvei 9

Eiendommen til Anita Kolbu fikk hard medfart da vannet fosset nedover fra lia hvor ny riksvei 9 bygges.

Foto: Privat

Anita Kolbu er en av beboerne som fortviler. Hun forteller om både vannskader og ras på familiens eiendom.

– Jeg har fått inn vann via en bekk som aldri har gått der før, men som nå er ledet mot min tomt. Det har forårsaket ras i fyllingskvoten og store vannmengder som sprutet ned på hele eiendommen.

En del av innkjørselen og veien raste også ut slik at vegvesenet måtte fikse opp, sier hun.

Sigurd Wiberg som er prosjektleder i Statens vegvesen, skylder på store nedbørmengder.

– Vi har hatt 2–3 episoder med lokalt mye nedbør som har ført til at vann har kommet inn på eiendommene. Dette skal det i framtiden ikke gjøre når veien er ferdig bygd.

Skomedal Rv9 Riksvei 9

Riksvei 9 ved Skomedal legges i en trasé litt lenger oppe i lia enn der dagens vei går. Vannet går her over "gamleveien".

Foto: Privat

Vil rette på problemene

– Opplever du at beboere klager uten grunn?

Sigurd Wiberg

Prosjektleder Sigurd Wiberg forstår at de får klager, men håper sluttresultatet skal bli bra,

Foto: Espen Bierud / NRK

– Det er ikke unaturlig at anleggsnaboer sier ifra hvis vann eller andre forhold skader eiendommen. Men i en anleggsfase kommer man ikke utenom at man vil kunne oppleve ulemper i forbindelse med bygg- og anleggsarbeidet.

Wiberg forteller at strekningen åpnes for trafikk i oktober, men det vil fortsatt pågå arbeid både med overvannssystem og sideterreng.

Han beklager utfordringene for naboene, og lover at de vil gjøre sitt beste for å rette på problemene før anleggsperioden er over 1. juni 2018.

Skomedal Rv9 Riksvei 9

Oversvømmelse på eiendom nedenfor riksvei 9.

Foto: Privat

– Har lovet mye hele veien

Anita Kolbu har imidlertid liten tro på lovnaden fra vegvesenet.

– Nei, vi har blitt lovet mye hele veien. Blant annet at det ikke skulle komme inn vann under anleggsperioden, men det har det gjort flere ganger.

Kolbu hevder at det sendes vann inn under fyllingskvoten på nedenforliggende eiendommer samt at det ledes vann inn gjennom rør.

– Det har de ikke rett til for det var ingen dreneringsplan i reguleringsplanen, og de har ikke ervervet noen rettigheter til å sende ned vann, sier hun.

Ikke full kontroll

Når riksveien gjennom Skomedal står ferdig, mener Wiberg at sjansen for at naboene vil oppleve større vannproblemer - er liten.

– Vi vil da ha gjort tiltak vi mener er nødvendige for at vannet føres inn i de vannveiene som det skal. Men vann kan man ikke ha full kontroll på til enhver tid. Så jeg kan ikke stå her å love at det ikke kan komme overflatevann inn på eiendommene. Men i størst mulig grad mener jeg vi skal ha tatt hånd om vannet.

Skomedal Rv9 Riksvei 9
Foto: Privat