Hopp til innhold

Mye ulovlig fiske langs kysten

Politiet på Agder har funnet 150 ulovlige fangstredskaper etter storaksjon langs kysten de siste to dagene.

Storaksjon mot ulovlig hummerfiske langs kysten

Storaksjonen mot ulovlige fiskeredskaper og hummerteiner langs kysten har gitt resultater, ifølge politiet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Politiet har totalt skrevet ut 150 anmeldelser for ulovlig fiske langs sørlandskysten.

Historiens største aksjon mot ulovlig hummerfiske, der ni politidistrikter og flere etater har samarbeidet, er nå avsluttet.

Miljøkoordinator Steinar Sunde i Agder politidistrikt sier resultatet av aksjonen er nedslående.

Politiet jobber nå med å spore opp eierne av det beslaglagte fiskeutstyret, og de som blir tatt kan vente seg flere tusen kroner i bot.

– I flere av sakene har vi opplysninger om hvem som står bak, sier Sunde.

Få hummerteiner

Sunde sier til NRK Sørlandet at det er funnet forholdsvis få hummer-teiner, men at det er beslaglagt mange andre ulovlige fiskeredskaper.

Dersom politiet jklarer å finne eierne av fangstredskapene kan disse vente seg bøter på opp mot 20.000 kroner avhengig av hvor grovt politiet anser sakene å være.

Politiet har samarbeidet me flere ulike etater i denne kontrollen som har foregått fra langs kysten fra Rogaland til Vestfold.